“Ēnu diena 2022” Naujenes tautas bibliotēkā

AKTUĀLI

6. aprīlī visā pasaulē tiek atzīmēta “Ēnu diena”. Tā ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijas Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Naujenes tautas bibliotēka jau otro reizi piedalījās šajā karjeras izglītības akcijā.

2022.gada 6. aprīlī bibliotēkā ēnoja Naujenes pamatskolas 7. klases skolnieces Erita un Nellija. Meitenēm bija iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju un vērot bibliotēkas vadītājas, bibliogrāfa, Bērnu nodaļas bibliotekāra un Informācijas un apstrādes  nodaļas darba specifiku.

Ēnotājas iepazinās ar periodikas un grāmatu kataloģizēšanu, novadpētniecības darbu, bibliotēkas emuāru un bibliotēkas elektronisko katalogu. Meitenes darbojās arī praktiski un pašas izmēģināja veikt dažādus bibliotekāra ikdienas darba pienākumus: grāmatu saņemšanu un izsniegšanu IS ALISE programmā, jauna bibliotēkas lietotāja reģistrēšanu, grāmatu kārtošanu un meklēšanu plauktos, informācijas meklēšanu datu bāzēs (Letonika, Lursoft). Skolnieces iepazinās ar biroja tehniku. Īpašu interesi izraisīja darbs ar 3D printeri un 3D pildspalvām.

Skolnieces guva noderīgu pieredzi un praktiskās iemaņas, kas rosināja viņas uz pārdomām par turpmākās profesijas izvēli.

http://naujenesbibliotekasbernunodala.blogspot.com/2022/04/enu-diena-2022-naujenes-tautas.html

Skalu grozu pīšana Berķenelē