Ekspluatācijā nodota renovētā Naujenes bērnu nama ēka

AKTUĀLI

Ekspluatācijā tika nodota renovētā Naujenes bērnu nama ēka, kurā darbi ritējuši kopš pērnā gada oktobra. Renovācija veikta specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātēs paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldībās ēkās” projekta Nr.4.2.2.0/17/I/098 „Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu gaitā. Kopējās projekta izmaksas sastādīja 788 816,34  eiro. Būvdarbus veica SIA “VANPRO”.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Naujenes bērnu nama ēkā atbilstoši Daugavpils novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm. Projekts atbilst Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Vidējā termiņa prioritātei, kas paredz kvalitatīvas dzīves telpas pieejamības nodrošināšanu novada teritorijā, rīcības virzienam, kas nosaka rezultatīvu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pieejamību, kā arī uzdevumam pilnveidot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, piemērojot to personas vajadzībām un iznākuma efektivitātei. Projekta ideja tāpat ir iekļauta Daugavpils novada attīstības programmas Investīciju plānā 2018.-2020. gadam.

Projekta ietvaros veikti būvdarbi Naujenes bērnu nama ēkā, veicot ēkas siltināšanu, proti, ēkas fasādes, cokola, bēniņu siltināšanu un jumta nomaiņu, logu un ārdurvju nomaiņu un pilnu apkures sistēmas pārbūvi. Tāpat tika veikti ēkas iekštelpu pārbūves darbi, pielāgojot turpmāk telpas jauniešu mājas izveidei un telpas, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju katram bērnam.

Projekts tika īstenots sinerģijā ar 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros paredzēto projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novada pašvaldībā”.

Naujenes bērnu nama direktore Lilita Gasjaņeca neslēpj sajūsmu, ko piedzīvojusi dienā, kad ienākusi jaunās un gaišās telpās. “Esam ļoti priecīgi. Mēs redzam tās pārmaiņas, kas notikušas, un esam bezgala pateicīgi pašvaldībai par iespēju piedalīties projektā. Projekts tika realizēts ar domu uzlabot šeit dzīvojošo bērnu un jauniešu dzīves kvalitāti. Tie ir bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, katram no viņiem ir sava sāpe. Sakārtota vide šeit ir viņu cerība uz labāku nākotni”, saka L. Gasjaņeca.

Pēc direktores vārdiem, celtnieki un projektētāji ir paveikuši milzīgu un svētīgu darbu, lai nākotnē šeit dzīvojošie bērni un jaunieši, kā arī pedagogi un personāls justos omulīgāk un mājīgāk.

Naujenes bērnu namu par savām mājām šobrīd sauc 25 bērni un jaunieši, vecumā no 6 līdz 21 gadam, taču drīz vien gan struktūras, gan funkciju ziņā esošais bērnu nams piedzīvos izmaiņas. Lilita Gasjaņeca: “Te atradīsies Jauniešu māja, kur jaunieši varēs apgūt vērtīgas prasmes un iemaņas, kas ļoti noderēs, uzsākot patstāvīgu dzīvi jau aiz šīs mājas sienām. Ceru, ka tās viņiem palīdzēs. Kā arī šajā ēkā darbosies grupa 8 bērniem, kas saņems ģimenes videi pietuvinātus pakalpojumus”, par pārmaiņām stāsta direktore.

Par projekta pozitīvo rezultātu un ieguvumiem stāsta arī Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika: “Šodien mēs realizējām pirmo deinstitucionalizācijas projektu. Protams, mēs izmantojam visas iespējas, kas mums ir pieejamas. Tādēļ šeit veicām arī energoefektivitātes paaugstināšanas projekta pasākumus. Bijušais Naujenes bērnu nams izbeigs savu eksistenci, un šeit atradīsies institūcijas, kas tiks izveidotas attiecīgi deinstitucionalizācijas projekta prasībām. Šeit atradīsies Jauniešu māja, ģimenes videi pietuvinātu pakalpojumu grupa, rehabilitācijas pakalpojumu centrs, kā arī krīzes centrs “Avotiņi” un citas institūcijas, kas būs vajadzīgas, lai apkalpotu šo objektu. Pirmajā stāvā dzīvos mazie bērni, kuri saskaņā ar projektu būs astoņi, savukārt otrajā ēkas stāvā būs telpas jauniešiem. Faktiski katram jaunietim būs atsevišķa istabiņa. Ļoti ceru, ka mēs atlasīsim arī personālu un noteiksim tos pakalpojumus, kas būs vajadzīgi bērniem”.

Vanda Kezika uzsvēra, ka būvfirmas veiktie darbi izpildīti kvalitatīvi un augstā līmenī. “Protams, visi darbi vēl nav izdarīti. Pavasarī sāksies labiekārtošanas darbi, kas izmaksās vēl aptuveni 100 000 eiro. Mums ļoti gribētos, lai bērniem, kuri savulaik uzturējās Naujenes bērnu namā un kuri ir piedzīvojuši vecāku un arī sabiedrības vienaldzību, šajā centrā būtu nodrošināti tādi apstākļi, kuros viņi nejustos apdalīti. Kā arī, lai tiktu izstrādāts tas standarts, kas būs pamats viņu patstāvīgai dzīvei, domās dalās V. Kezika.

Nākamais solis ir aprīkojuma uzstādīšana renovētajās telpās atbilstoši likuma prasībām, jo tuvākajā nākotnē tiks uzsākti deinstitucionalizācijas projekta pasākumi. Savukārt līdzekļus mēbeļu iegādei 11 000 eiro apmērā ir saziedojušas fiziskās personas un biedrības. Lilita Gasjaņeca min, ka tas nav vienīgais atbalsts no labas gribas cilvēkiem, nupat nesen kāda no biedrībām ir organizējusi bērniem ekskursiju.

Tiek lēsts, ka izrenovētās telpas tiks apdzīvotas, sākot ar nākamā gada janvāri.

FOTOTGALERIJA

“TV šovu vakars” jauniešiem