Dzejas mēnesis Špoģu vidusskolā

Izglītība

Tradicionāli Špoģu vidusskolā septembris ir Dzejas mēnesis. Šogad Dzejas dienu moto “Dzeja vieno” deva vielu pārdomām un sarunām par dzejas vienojošo spēku.

  Mācību stundās skolēni iepazinās ar jaunāko dzeju, pētīja mūsdienu dzejas formas un tās izteiksmes līdzekļus, diskutēja, kad un kāpēc dažādu paaudžu, profesiju cilvēki lasa vai raksta dzeju.

   Skolas bibliotēkā tika izveidota Eduarda Veidenbauma 155. gadadienai veltītā ekspozīcija. Kaut arī mūsdienu jauniešus un dzejnieku šķir nu jau pusotrs gadsimts, viņa dzeja joprojām uzrunā un izraisa interesi.

5.- 9. klases skolēni iesaistījās dzejas lasījumos: tā skanēja gan skolas telpās, gan tās apkārtnē, un katrs daiļlasītājs meklēja to saitiņu, kas vieno viņa izjūtas ar dzejā paustajām, kas vieno izvēlēto dabas objektu ar dzejoļa tēmu vai noskaņu.

   Savukārt radošajās darbnīcās skolēni gan ilustrēja dzejoļus, gan vingrinājās dzejoļu rakstīšanā, gan veidoja plakātus ar Dzejas dienu moto, bet vecāko klašu skolēni esejās pauda savas pārdomas par dzeju un iejutās atdzejotāju lomā.

 26. septembrī tika atklāta skolēnu radošo darbu izstāde.

 Dzejas dienu ietvaros skolēni piedalījās arī citās nozīmīgās aktivitātēs: Dzejas dienu pasākumā Jasmuižā, Dzejas dienu pasākumā Vasiļovā un Skatuves runas konkursā ”Zelta sietiņš”.

  8. septembrī 5.a, 6.a un 7.a klases skolēni devās uz Jasmuižu, kur notika tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi un mākslinieci, grāmatu ilustratori Agiju Staku. Pēc tikšanās skolēni piedalījās radošajās darbnīcās: dzejnieces vadībā mācījās saklausīt un veidot atskaņas, pievērst uzmanību detaļām un dzejas formai, pieturzīmēm un to neesamībai, kā arī citām būtiskām lietām, kas palīdz saprast dzeju, bet mākslinieces meistardarbnīcā iepazina grāmatu ilustratora darba noslēpumus.

Taču vislielāko prieku guvām, uzzinot, ka dzejniece piekritusi intervijai.  Pusstundu ilgajā sarunā Inese Zandere atklāja, kā viņai radās interese par dzeju, kāpēc viņas radošajā krātuvītē ir 35 darbi bērniem un tikai pieci pieaugušajiem, kāpēc viņas dzejoļos bieži vien nav pieturzīmju, kāpēc starp mākslas žanriem viņai tuvākā ir mūzika, par ko viņa sapņo un kas jāizdara, lai sapnis piepildītos, ko ieteiktu autoriem, kuri neuzdrošinās publicēt savus darbus, un daudzas citas interesantas lietas. Esam pateicīgi muzeja administrācijai par intervijas organizēšanu un dzejniecei par pretimnākšanu.

 Pirms pasākuma skolēniem bija iespēja apskatīt Raiņa muzeja ekspozīciju, Preiļu mākslinieka Jāņa Plivdas gleznu izstādi “Krāsu noskaņas”, kā arī plašo Latgales keramikas izstādi.

14. septembrī 2.-4. klašu skolēni devās uz Raiņa vecāku bijušo māju Vasiļovā un piedalījās tradicionālajā dzejas dienu pasākumā "Saules taka". Visi pasākuma klātesošie varēja izbaudīt dzejas lasījumus skolēnu izpildījumā un vietējo dzejnieku lasījumus.

16. septembrī skatuves runas konkursā “Zelta sietiņš” Špoģu vidusskolu pārstāvēja Madara Suveizda (11.a kl.), Sofija Trifonova (7.a kl.) un  Karīna Keiša (3.a kl.). Meitenes lasīja Raiņa vai Aspazijas dzeju, prozas fragmentus par Raiņa bērnības gadiem un saņēma piemiņas balvas un Pateicības rakstus. Paldies konkursa dalībniecēm un skolotājām Ivetai Lazarevai un  Marijai Umbraško par ieguldīto darbu!   Dzeja vieno – vieno skolēnus un skolotājus, pieaugušos un bērnus, vieno radošajās izpausmēs un emocijās, vieno autoru un lasītāju. Radošajos darbos izskanēja atziņas: “Galvenais, ko vajag zināt, ir tas, ka dzeja ir pasaule, kur var dzīvot ne tikai autors” – “Dzeja vieno līdzīgas dvēseles.” Lai tās ir kā rosinājums lasīt dzeju, uzdrošināties radīt to ne tikai lapkritī, bet arī ikdienā!

Valentīna Ivanova, foto Valentīna Ivanova

Špoģu vidusskolas skolēni ar Latvijas skolas somu iepazīst Raiņa dzeju bērniem un izzina linu pogaļas stāstu