Dvietes palienes apmeklētāji tiek aicināti uzvesties kārtīgi

Dvietes paliene ir ne tikai Augšdaugavas novada mēroga, ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas mēroga applūstošās pļavas teritorija, kas ir putniem nozīmīga vieta. Tā ir iekļauta NATURA 2000 sarakstā, kā īpaši aizsargājama. Tāpat palienei ir piešķirts dabas parka statuss. Pavasara palos tūristus un interesentus pievilina “piektais gadalaiks”, kuru sauc arī par “atbūdu”. Šajā periodā dabas … Continue reading Dvietes palienes apmeklētāji tiek aicināti uzvesties kārtīgi