Dvietes palienē notika Attīstības komitejas sēde

19. janvārī Dvietes palienē notika Augšdaugavas novada Attīstības komitejas izbraukuma sēde, kurā Bebrenes pagasta vadītāja Benita Štrausa deputātus un izpildvaras pārstāvjus iepazīstināja ar dabas parka darbību. Dvietes paliene ir 2004. gadā dibināts Latvijas dabas parks, kas iekļauts Eiropas nozīmes īpašo aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Tas aizņem 4989 ha lielu teritoriju Augšdaugavas novada Bebrenes, Dvietes un … Continue reading Dvietes palienē notika Attīstības komitejas sēde