Dobelniekus pārsteidz Augšdaugavas novada pieredze mobilās brigādes izveidē

AKTUĀLI

1.jūnijā Augšdaugavas novada domē viesojās delegācija no Dobeles novada pašvaldības ar mērķi iepazīt sociālo jomu un īstenotos projektus.

Dobeles novada pašvaldības projektu vadītājs Ilmārs Matvejs pastāstīja, ka vizītes laikā vēlas iepazīt Augšdaugavas novada pieredzi sociālajā un projektu jomā. “Mums interesē kolēģu pieredze, jo plānojam izstrādāt projektus saistībā ar sociālo jomu, kas skar tieši mobilo aprūpi. Augšdaugavas novadā ir pieredze mobilās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanā. Mums šodien līdzi ir sociālā dienesta pārstāvji un aprūpes mājās biroja darbinieki, kas vēlas gūt jūsu novadā gūto pieredzi attiecībā uz šo un citiem pakalpojumiem, lai varētu veiksmīgi startēt turpmāk projektos.” Ilmārs Matvejs pastāstīja, ka administratīvās reformas rezultātā Dobeles novadā apvienojušās trīs pašvaldības – Dobeles, Auces un Tērvetes novads. Pašlaik vienotajai pašvaldībai ir gan vairāk darba, gan jauni izaicinājumi dažādās jomās. “Pēc reformas jaunajā Dobeles novadā šobrīd vēl nav izveidota vienota sistēma, bijušā Dobeles novada teritorijā mobilo aprūpi nodrošina pašvaldība ar saviem resursiem, bet bijušajā Auces novadā šo pakalpojumu pirkām no Samariešu biedrības, kas lauku apvidos nodrošināja savu specializēto transportu. Pamanījām, ka Augšdaugavas novadā šo mājas aprūpes pakalpojumu ar specializētu transportu nodrošina pati pašvaldība, un mēs vērtējam, vai varam nodrošināt arī visā savā novadā paši šo pakalpojumu. Nākotnē jāvirzās uz to, lai sistēma būtu vienota. Un tas attiecas ne tikai uz sociālo jomu. Tāpēc meklējam labākos variantus un mums ir svarīgs kolēģu viedoklis un pieredze, arī kļūdas, ko ņemt vērā.”   

Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova atzīst, ka pandēmijas dēļ divus gadus šādas tikšanās nebija iespējamas, tāpēc ir gandarījums, ka beidzot varēja uzņemt ciemos kolēģus no Dobeles, kuri vēlas iepazīt un pārņemt mūsu novada pieredzi. “Dobeles novada pašvaldību interesē mūsu novada pieredze saistībā ar vides pieejamību, mobilo aprūpes vienību un sociālo aprūpi. Esam vienīgie Latgalē, kas piedāvā mobilās brigādes pakalpojumu. Tikšanās noritēja ļoti pozitīvā gaisotnē, izrunājām jautājumus, kas skar sociālos pakalpojumus un palīdzību. Pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika pastāstīja par pašvaldības darbu, Attīstības nodaļas speciāliste Guna Smelcere iepazīstināja viesus ar mobilās brigādes specifiku, projekta kļūdām. Devāmies uz Skrudalienu, kur viesi rūpīgi izpētīja mobilās brigādes transportu.”

A.Jegorova uzsver, ka šādas tikšanās uzmundrina pašus darbiniekus, jo arī paši uzzina daudz jauna un noderīga, piemēram, Dobeles novadā jau darbojas grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas, arī vairāki citi pakalpojumi, kas pagaidām nav pieejami Augšdaugavas novadā. “Jau no šā gada septembra Nīcgalē sāks darboties grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas, gaidām arī Skrudalienas dienas centra atklāšanu, tāpēc kolēģu pieredze šajā jomā mums ir ļoti svarīga.”

Teksts, foto: Inese Minova

Biedrība “ Silenes stariņi” sāka realizēt projektu “Dari un iegūsti to, ko vēlies”