Daugavpils novada un Višķu pagasta delegācijas vizīte Osnabrikā

AKTUĀLI

Višķu pagasts turpina aktīvu sadarbību ar Osnabrikas novada pašvaldību un biedrību “Drei Stufen” (“Trīs pakāpieni”. Latvijas simtgades svētkos delegācija no Vācijas viesojās Daugavpils novadā un ierosināja idejas kopīgam projektam Višķu ebreju piemiņas saglabāšanai un starpkultūru saikņu veicināšanai. Ierosinājums guva atbalstu, un augustā Špoģu vidusskolas skolēni, Selina Germane un Rūdolfs Lukaševičs, piedalījās starptautiskajā nometnē Vācijā, kas veica arheoloģiskos izrakumus Augustšahtā. Nacistiskās Vācijas laikā šeit “pāraudzināšanai” tika ieslodzīti cilvēki, kuri mēģinājuši bēgt no citām darba nometnēm. “Mēs uzzinājām, cik grūti un svarīgi ir strādāt vēstures pieminekļos, saglabāt pagātni, bez kuras nebūs iespējama nākotne. Veicot izrakumus, atradām daudz iespaidīgu objektu, piemēram, veco ierīci cigarešu rullēšanai”, stāsta Selina.

No 12. līdz 23. augustam jaunieši no piecām valstīm (Vācijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Latvijas un Krievijas) ne tikai iepazina Vācijas kultūru un vēsturi, bet arī izzināja savstarpējās nacionālās īpatnības, uzlaboja savas svešvalodas prasmes, atrada jaunus draugus un jaunas iespējas sevis realizēšanai. “No Vācijas līdzi paņēmu motivāciju un enerģiju jauniem “varoņdarbiem” un, protams, atmiņas, jo šīs divas nedēļas bija neaizmirstamas”, daloties iespaidos stāsta Selina.

Savukārt no 19. līdz 22. augustam pēc Vācijas puses aicinājuma Osnabrikā uzturējās delegācija no Daugavpils novada: novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis, Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms, Višķu pagasta jauniešu centra vadītājs Jānis Briška un Špoģu vidusskolas skolotāja Valentīna Ivanova. Vizītes mērķis bija izstrādāt vadlīnijas biedrības “Drei Stufen” un Višķu pagasta ilgtermiņa kopprojektam, iepazīstināt ar to Osnabrikas novada sabiedriskās organizācijas, dibināt jaunus kontaktus turpmākai sadarbībai.

Delegācija tikās ar Osnabrikas novada un pilsētas vadītājiem, ebreju kopienas un katoļu draudzes pārstāvjiem, Melles vidusskolas administrāciju un skolotājiem, iepazina, kā nacisma upuru piemiņa tiek saglabāta Vācijā, kas tiek darīts, lai 2. pasaules kara laikā piedzīvotais vairs neatkārtotos. Vizītes ietvaros tika apmeklēta arī neliela pilsētiņa Nīderlandē – Enshede, kur atrodas unikāls muzejs, veltīts ebreju tautas liktenim nacistiskās Vācijas okupācijas laikā, un viena no skaistākajām sinagogām Eiropā.

Sirsnīgs paldies biedrības “Drei Stufen” priekšsēdētājam Aloīzam Logeringam, kantoram Baruham Čauskinam, Osnabrikas novada starptautisko partnerattiecību speciālistam Karlam-Heinzam Finkemerejam, doktoram Mihaelam Ganderam par viesmīlīgu uzņemšanu un sadarbības veicināšanu starp Daugavpils un Osnabrikas pašvaldībām.

Projekts, kas aizsācies Vācijā, nākamgad varētu tikt realizēts Višķu pagastā, iesaistot tajā jauniešus no Vācijas, Latvijas un Polijas.

Informāciju sagatavojusi:
Valentīna Ivanova

Pašvaldības gatavojas atbalsta sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem