Daugavpils novada skolotāju sporta un atpūtas svētki

AKTUĀLI

22. oktobrī, Lāču pamatskolā notika novada skolotāju sporta un atpūtas svētki. Kamēr skolēniem ir rudens brīvlaiks, skolotājiem bija iespēja pamēģināt savus spēkus dažādās sporta aktivitātēs. Šī gada pasākumā piedalījās 13 komandas – Biķernieku pamatskola, Kalupes pamatskola, Laucesas pamatskola, Lāču pamatskola, Medumu pamatskola, Medumu speciālā pamatskola, Naujenes pamatskola, Salienas vidusskola, Silenes pamatskola, Sventes vidusskola, Špoģu vidusskola, Zemgales vidusskola un Izglītības pārvaldes komanda. Diemžēl, Randenes pamatskola un Vaboles vidusskola pasākumā nepiedalījās. Svētki tika atklāti ar svinīgo parādi un Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kucina runu un Lāču pamatskolas bērnu vokālā ansambļa priekšnesumu (vadītāja Zita Barševska).

Visi dalībnieki piedalījās tādās aktivitātēs kā basketbola metieni, labirints, konusu pārnešana, bumbiņu ripināšana pa renēm, tenisa bumbiņu nešana starp ceļiem, bumbu ieripināšana mērķī, vārdu savienojuma rakstīšana, frīsbija metieni, jautrajā stafetē, kā arī notika vadītāju trīscīņa.

Galvenais tiesnesis Andris Meškovskis pastāstīja, ka pasākumu rīko jau ilgu laiku. Pēc reģionālās reformas Daugavpils novads turpināja iesākto vēl 1990. gados uzsākto tradīciju, arī uzsakot svētku skaitu no jauna. Šie jau ir 8. novada skolotāju sporta un atpūtas svētki. Kādreiz šis pasākums notika katru gadu, tagad tas notiek reizi divos gados. Cikla maiņai ir savs iemesls – parasti ir diezgan grūti satikties visiem vienā laikā, jo kamēr skolēniem ir brīvlaiks, skolotājiem ir dažādi semināri un kursi. “Skolotājiem arī ir jāatpūšas, jāsatiekas ar kolēģiem no citām skolām, novirzīt domas no mācību procesa. Šodienas stafetes ir domātas arī sadarbībai un sapratnei starp komandu dalībniekiem, jo tikai tā var iegūt labus rezultātus. Darbojoties atsevišķi tas nebūtu iespējams. Visas atrakcijas domātas 4 cilvēkiem, taču jautrā stafete ir izdomāta tā, lai tajā varētu piedalīties visi komandas dalībnieki.” Organizatoru galvenais uzdevums bija padarīt svētkus jautrus, komunikatīvus un omulīgus, lai visi dalībnieki varētu tos izbaudīt un pēc sacensību daļas arī atpūsties un baudīt šo dienu.

Daugavpils novada sporta skolas direktors Jānis Skrinda arī piedalījās svētkos. “Mēs izgājām jau 3 stafetes, taču mugura jau ir slapja. Ļoti aktīvs pasākums. Protams, te nav īsts sports, te ir stafetes, kuras piestāv cilvēkiem kuri nenodarbojas ar sportu profesionāli, taču ir jācenšas lai iegūt labus rezultātus. Pat makšķerēšana izskatās viegli, bet uzsākot uzdevumu saproti, ka tā nemaz nav.”

Kad visas aktivitātes tika pabeigtas, skolotāji devās pie galdiņiem lai atpūsties, baudīt mūziku un gaidīt apbalvošanu. Svētku dalībniekus sveica Daugavpils novada domes Sporta nodaļas vadītājs Gunārs Kucins. Punkti un vietas tika skaitītas gan atsevišķajās stafetēs, gan kopā, taču apbalvošanas laikā kausu un medaļu pasniegšana notika balstoties uz komandu kopvērtējuma visās stafetēs. Šogad par uzvarētājiem kļuva Izglītības pārvaldes komanda. Savukārt, 2. vietu ieguva Zemgales vidusskola, bet 3. vietu izcīnīja svētku saimnieki – Lāču pamatskola.

Apsveicam visus dalībniekus ar iegūtajiem rezultātiem!

FOTOGALERIJA

Piena svētki Lāčos