Daugavpils novada pašvaldība smēlās pieredzi Baltkrievijā

AKTUĀLI

Daugavpils novada pašvaldības delegācija apmeklēja Vitebskas rajonu, lai piedalītos sadarbības partneru Vitebskas rajona rīkotajā seminārā ”Darba pieredze reģionu attīstībā un savstarpējas sadarbības iespēju paplašināšanā”. Vizītes laikā bija iespēja apmeklēt vairākas izglītības iestādes un agropilsētiņas, iepazīt baltkrievu pieredzi sociālās aprūpes un lauksaimniecības jomā.

Vitebskas rajona izpildkomitejā notika tikšanās ar izpildkomitejas priekšsēdētāju Genādiju Sabiniču un Vitebskas rajona Deputātu padomes priekšsēdētāju Viktoru Dorožkinu, kuri pastāstīja par pašvaldības struktūru un tās darbu, atbildēja uz viesu jautājumiem. G. Sabiničs atzina, ka ar Daugavpils novadu īstenoti jau vairāki kopīgi projekti kultūras, sporta un izglītības jomā, notikušas bērnu vasaras nometnes, taču ir vēl daudz citu iespēju sadarboties, piemēram, ekonomikas un tūrisma jomā. Viņš pauda pārliecību, ka šī vizīte dos stimulu turpmākam rezultatīvam darbam un sadarbībai.

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika atzina, ka ik gadu, gatavojot pašvaldības budžetu, tiek ņemta vērā jauna vērtīga pieredze, kas tiek aizgūta no citām valstīm, tāpēc šogad tika organizēts brauciens pie sadarbības partneriem Vitebskas rajonā. Lai arī Latvijas un Baltkrievijas pašvaldību struktūra un funkcijas lielā mērā atšķiras, taču ir daudz lietu, ko var aizgūt savā darbā, jo īpaši izglītības jomā.

Baltkrievijā pašlaik dzīvo nedaudz vairāk kā 9 miljoni iedzīvotāju, tostarp gandrīz divi miljoni dzīvo Vitebskas apgabalā, ko veido 21 rajons, Vitebskas un Novopolockas pilsēta. Pašā Vitebskas rajonā dzīvo ap 36 tūkstošiem cilvēku, rajons iedalīts 15 lauku ciemu padomēs (pagastos), katrā no tām dzīvo no 620 līdz 5800 iedzīvotāju. Vitebskas rajona Deputātu padomes priekšsēdētājs Viktors Dorožkins uzsvēra, ka pašvaldības galvenais uzdevums ir radīt maksimāli labvēlīgus apstākļus cilvēku dzīvošanai un uzņēmējdarbībai. Liela daļa Vitebskas rajona budžeta tiek novirzīta izglītībai un sociālajai sfērai. Rajonā darbojas 39 izglītības iestādes, 45 kultūras iestādes, 38 medicīnas iestādes, 25 pasta nodaļas, 14 aptiekas. Turpinās daudzdzīvokļu māju būvniecība, pērn jaunus dzīvokļus saņēma 50 daudzbērnu ģimenes.

Vitebskas rajonā, kas aizņem 270 000 ha, 45% ir lauksaimniecības platības. Viktors Dorožkins atzina, ka lauksaimniecības nozare rajonā ir īpaši attīstīta, pērn šajā jomā investēti ap 35 miljoni eiro, iepērkot mūsdienīgu lauksaimniecības tehniku un veicot ražotņu modernizāciju.

Rajonā darbojas 162 dārzkopības biedrības, 73 lieli fermeri, kas audzē dažādus dārzeņus, kā arī ap 1100 lielāku un mazāku uzņēmumu, kas ar savu saražoto produkciju nodrošina ne tikai vietējo tirgu, bet arī eksportē uz Krieviju un Eiropu, piemēram, pērn eksportēti produkti 39 miljonu ASV dolāru apjomā, tostarp gaļa, dārzeņi, kokmateriāli un veterinārā produkcija. Pērn Vitebskas rajons ieguva pirmo vietu apgabala mēroga ražas svētkos, kas noritēja Braslavā. Skolās liels akcents tiek likts uz profesionālo ievirzi, jo īpaši jaunieši tiek gatavoti darbam lauksaimniecībā, tāpēc skolās atvērtas 5 agrārās klases.

Daugavpils novada delegācija apmeklēja Kirovas un Novkas agropilsētiņas. Kirovas agropilsētiņā bija iespēja iepazīt veco ļaužu rehabilitācijas dienas centra darbību, apmeklēt vidusskolu un bērnudārzu. Pērn šajā agropilsētiņā tika svinēti rajona mēroga baltkrievu tradicionālie ražas svētki “Dožinki”, pateicoties kuriem tika ievērojami sakārtota šīs apdzīvotās teritorijas infrastruktūra. Viktors Dorožkins pastāstīja, ka rajona mērogā šādi svētki notiek jau trešo gadu, ik reizi tiek izraudzīta noteikta apdzīvota vieta, kur tiek koncentrēti visi spēki, lai attīstītu infrastruktūru. Pērn Kirovas agropilsētiņā izremontēts ūdensvads un siltumtīkli, veikts vairāku dzīvojamo māju kapitālremonts, noasfaltēti vairāk kā 13 km ceļu, izremontēta administratīvā ēka, kura atrodas arī klubs, mūzikas skola, rehabilitācijas dienas centrs veciem ļaudīm. Pilsētiņā izveidoti jauni apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi, uzstādīti jauni vides objekti. Vietā, kur iepriekš zēluši latvāņi, iekopts dīķis un zālājs. Labiekārtošanas darbi veikti par rajona pašvaldības līdzekļiem un rīkojot ikgadējās sestdienas talkas, aktīvi piesaistot arī vietējos uzņēmumus un sponsorus.

Delegācija apmeklēja Vitebskas rajona uzņēmuma "Vitebskoblgaz" filiāli "Mazolovogaz" agropilsētiņā Mazolovo un vienu no lielākajiem Vitebskas rajona lauksaimniecības uzņēmumiem – siltumnīcu kompleksu ”Rudakovo” agropilsētiņā Novka. Viesus uzņēma Novkas vispārizglītojošā vidusskola. Tieši sadarbībā ar šo skolu pirms vairākiem gadiem Daugavpils novada Zemgales vidusskola īstenoja pārrobežu sadarbības programmas projektu, kā rezultātā Zemgales vidusskola iegādājās traktoru ar pacēlāju un piekabi, veica remontu profesionālās sagatavošanas apmācību telpās un iegādājās nepieciešamo inventāru kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai, savukārt Novkas vidusskolā uzbūvēts astronomiskā teleskopa apskates laukums un iegādāts planetārija un astronomijas apmācībām nepieciešamais inventārs. Tāpat šajā skolā izveidota muzeja istaba “Kosmosa vēsture”. Šis bija pirmais Daugavpils novada un Vitebskas rajona izglītības iestāžu sadarbības projekts, kura rezultātus Daugavpils novada delegācija varēja ieraudzīt klātienē. Aizraujošā ekskursijā uz skolas planetāriju viesus veda Vitebskas Valsts universitātes pasniedzējs, zinātnieks Vladimirs Golubevs, kurš, būdams jau cienījamā vecumā, joprojām strādā par pedagogu. Krievijas Zinātņu akadēmija viņa vārdā nosaukusi kādu mazo planētu, kas atklāta 2009. gadā Vitebskas observatorijā.

Baltkrievi lepojas arī ar savu plaši attīstīto sanatoriju tīklu, tāpēc viesiem bija iespēja apmeklēt divas iecienītas sanatorijas “Ļotci” un “Žeļeznodorožnik”, kas atrodas Vitebskas rajona ciemā Malije Ļotci. Daugavpils novada delegāciju uzņēma Letčanskas ciema izpildkomitejas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Jeļena Puzirevska, kura pastāstīja par Vitebskas rajona zemākā teritoriālā līmeņa varas iestādes darbu un iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem.

Liela uzmanība Vitebskas rajonā tiek veltīta tūrismam. Par rajona zīmolu ir kļuvis kāds vēsturisks personāžs Fjodors Mahnovs, kurš bija dzimis 1878. gadā. Vīrietis kļuva slavens sava garā auguma dēļ -- 2,85 m, tāpēc tiek dēvēts par Vitebskas Guliveru. Fjodors nāca no nabadzīgas zemnieku ģimenes, auguma īpatnību dēļ kādu laiku strādāja ceļojošajā cirkā, vēlāk atgriezās dzimtajā ciemā, apprecēja skolotāju Jefrosiniju, laida pasaulē piecus bērnu un nomira 34 gadu vecumā slimības dēļ. Pašlaik viņa tēls tiek izmantots, lai piesaistītu tūristus.

Jauniešu sadraudzības pasākums “Happy Valentine`s day”