Daugavpils novada pašvaldība iesaistās projekta ”Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanā

Pagastu un pilsētu ziņas

Daugavpils novada pašvaldība ir to 19 Latvijas pašvaldību vidū, kas no 01.10.2018 līdz 29.03.2019 ir iesaistījusies Labklājības ministrijas ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros īstenotā pilotprojektā par metodikas izstrādi darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).
Daugavpils novada sociālais darbinieks ir piedalījies mācībās, kuras laikā apgūtas uz personu vērstās plānošanas metodes. Šo metožu pamatā ir princips, ka sociālā atbalsta plāns tiek sastādīts kopā ar personu, nevis personas vietā. Tajā tiek izvērtētas personas vajadzības un vēlmes, respektējot katras personas tiesības uz pašnoteikšanos.
Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Rezervē svētdienu, lai atbalstītu novada komandas