Daugavpils novada pagastu bibliotēkas sagaida savus lasītājus

AKTUĀLI

Daugavpils novada pagastu bibliotēkas un to apkalpošanas punkti no 18. maija pakāpeniski atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē, nodrošinot atsevišķus bibliotekāros pamatpakalpojumus un nosakot to saņemšanas nosacījumus, ievērojot valdības noteiktos ierobežojumus, drošības pasākumus un Kultūras ministrijas izstrādāto sanitāro protokolu.

Bibliotēkas sniegs šādus pakalpojumus:

  • grāmatu, žurnālu un citu informācijas resursu pieņemšana un izsniegšana;
  • uzziņu un konsultāciju sniegšana;
  • piekļuve datoriem (maksājumu veikšanai, izdrukai, skenēšanai, mācību, studiju vai darba vajadzībām).

Drošības apsvērumu dēļ apmeklētāju uzturēšanās laiks bibliotēkā tiek ierobežots līdz 30 minūtēm. Pie ieejas bibliotēkā norādīta informācija par cilvēku skaitu, kas vienlaicīgi var atrasties telpās, un nepieciešamības gadījumā apmeklētāju plūsma var tikt regulēta.

Par brīvu pieeju plauktiem ar informācijas resursiem (grāmatām, žurnāliem u.c.) jāinteresējas konkrētā pagastu bibliotēkā. Galda spēles un mīkstās rotaļlietas nebūs pieejamas.

Lietotāji tiek aicināti iespēju robežās iepriekš sagatavoties bibliotēkas apmeklējumam, noskaidrojot interesējošos informācijas resursus kopkatalogā. Ar bibliotēkas piešķirto lietotājvārdu un paroli var attālināti rezervēt grāmatas un citus izdevumus savā kopkataloga lietotāja profilā Mana bibliotēka. Pasūtīt nepieciešamos izdevumus var arī, zvanot vai rakstot uz savas bibliotēkas e-pastu.

No lietotājiem pieņemtās grāmatas un žurnāli tiek ievietoti 72 stundu karantīnā un kļūst pieejami citiem lietotājiem tikai pēc karantīnas termiņa beigām.

Ienākot bibliotēkā, apmeklētājiem jādezinficē rokas ar bibliotēkā pieejamajiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. Uzturoties bibliotēkas telpās, jāievēro 2 metru distance no apkārtējiem (izņemot starp vienai mājsaimniecībai piederīgajiem) un jāseko bibliotēkas darbinieku norādījumiem, kā arī telpā izvietotajām informācijas zīmēm.

Lietotājiem arī turpmāk tiks nodrošināti attālinātie pakalpojumi:

  • attālināta reģistrēšanās par bibliotēkas lietotāju’;
  • piekļuve datubāzēm un 3td e‑GRĀMATU bibliotēkai;
  • informācijas skenēšana un saņemšana uz elektronisko pastu.

Vairāk par attālinātajiem pakalpojumiem šeit.

Aicinām izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt bibliotēku, ja noteikta izolācija dzīvesvietā vai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi. Personām ar slimības pazīmēm apkalpošana bibliotēkā var tikt atteikta. Izturēsimies atbildīgi pret savu un apkārtējo veselību un rūpēsimies par sev un citiem.

Pirms doties, aicinām sazināties ar savu bibliotēku. Pagastu bibliotēku kontaktinformācija pieejama šeit  

Valdība no 1. jūnija ļauj organizēt amatiermākslas kolektīvu darbību un mēģinājumus