Daugavpils novadā Lielā Talka noritēja aktīvi

AKTUĀLI

Š. g. 16. maijā visā Latvijā norisinājās Lielā Talka. Tā ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Valstī izsludinātā ārkārtas situācija ieviesa izmaiņas Lielās Talkas norisē - šogad tā notika nedaudz neierastā formātā, lielāku uzsvaru liekot uz individuālu talkošanu. Jāatzīmē, ka Daugavpils novada iedzīvotāji bijuši gana aktīvi. Apkopojām aktuālo informāciju no talkošanas vietām:

Biķernieku pagastā Lielās Talkas laikā tika ierīkotas puķu dobes un iestādīti ziedi pie kultūras nama ēkas, pie bijušās administratīvās ēkas, jauniešu centra, kā arī Biķernieku pamatskolas. Tāpat sakārtots un attīrīts grāmatu fonds Biķernieku bibliotēkā. Gar ciemata centru un pašvaldības ceļiem čaklie Biķernieku iedzīvotāji savāca vairāk kā 30 maisu atkritumu. Tika sakrauta malka, ko bija sagatavojuši algoto sabiedrisko darbu veicēji. Sakārtoja arī pagasta kapsētu teritorijas. Biķernieku pamatskolas kolektīvs sakopa un labiekārtoja izglītības iestādes teritoriju.

Dubnas pagastā Lielā Talka norisinājās 15. maijā, kuras ietvaros tika veikti sekojoši darbi: pie pagasta pārvaldes ēkas labiekārtota teritorija, stādītas puķes un dekoratīvie augi. Izremontēta ģērbtuve atpūtas vietā "Parīze," kā arī vākti atkritumi pagasta kapsētās (kopumā savākti 14 atkritumu maisi). Lielajā Talkā Dubnā piedalījās 11 talcinieki.

Arī Zemgales vidusskolas skolēni un darbinieki piekop ikgadējo tradīciju - talkošanu pavasarī. Skolēni talkoja pie savām dzīvesvietām, palīdzot vecākiem sakārtot telpas, logus, kā arī tuvāko apkārtni. Klases stundā skolēni attālināti tika iepazīstināti ar šī gada talkas noteikumiem. Viņiem tika piedāvāta prezentācija, kurā bija izskaidrota situācija valstī, iezīmētas ikgadējās talkas tradīcijas, pievērsta uzmanība talkas formātiem: SOLO talka, DUO talka un Ģimenes talka. Izglītojamie talkoja vienatnē vai divatā (ar brāli, māsu vai kādu no vecākiem). Savu māju teritorijas sakopa arī skolotāji un skolas darbinieki. Kā atzīst talkotāji no Zemgales vidusskolas - jāatceras, ka tīrs ir ne tikai tur, kur tīra, bet arī tur, kur nemēslo. Tāpat Demenes pagastā tika sastādīta puķu dobe, kā arī uzkopta ciemata teritorija.

Kalkūnos pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji sakopa teritoriju blakus savām mājām, iestādīja puķes. Tika sakopta teritorija Raiņa piemiņas vietā Randenē. Dārzkopības biedrību “Daugava” un “Celtnieks” iedzīvotāji sakopa ar sadzīves atkritumiem piesārņotās teritorijas. Kalkūnos talkoja 40 cilvēki. 5. maijā uz Demenes atkritumu poligonu tika izvesti 400-450 maisi ar atkritumiem, kuri tika savākti Randenē, Kalkūnē, Muitā un Galdniekos. Dārzkopības biedrību iedzīvotāji 16. maijā salasīja vēl 74 maisus ar atkritumiem. No Kalkūnes pagasta pārvaldes talkā piedalījās 17 cilvēki.

Kalkūnes pagasta jaunieši, kuri talkoja pašu iniciatīvas vadīti, savā sociālā tīkla Instagram kontā raksta: ”Turpinām uzlabot savu dzīvi, savu pagastu, apkārtējo pasauli, netērējot laiku karantīnā un pavadot laiku lietderīgi. Mēs aicinām ikvienu rūpēties par dabu, nevis piesārņot apkārtējo vidi un vietu, kurā Jūs dzīvojat. Aicinām katru iesākt mainīt pasauli uz labo pusi, lai neatkārtotu jau pieļautās kļūdas. Vēlamies sākt šo stafeti, kuras mērķis ir padarīt mūsu reģionu, mūsu valsti tīrāku, iesaistīt šajā aktivitātē pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu. Mēs, Kalkūnes pagasta jaunieši esam par to, lai Lielā Talka turpinātos un notiktu katru dienu.”

Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem talkošana Kalupē ir padevusies. Kalupieši vienojās kopīgā darbā, iekopjot apkārtni. Ātri vien tika uzkopta kapličas teritorija pie Baltaču kapiem. Tika uzsākts arī jauns projekts – ziedu dārzu iekopšana Kalupes pagasta centrā. Kopīgiem spēkiem tika izveidotas divas brašas puķu dobes 24 m2 katra - var sagaidīt ziedošo vasaru! Kalupes pagastā kopumā talkoja 30 cilvēki.

Līksnas pagasta talkā tika savākti atkritumi gar pašvaldības ceļiem, kā arī gar valsts ceļiem Līksnas pagasta teritorijā. Kopumā piedalījās 18 cilvēki. Savukārt pagasta jaunieši palīdzēja sakopt Līksnas baznīcas teritoriju – nopļaujot zāli, attīrot ūdenskrātuves. Tika savākti atkritumi un labiekārtoti apstādījumi. Šajā talkā piedalījās 51 cilvēks. Kopumā Līksnas talcinieki savāca 324 maisus ar atkritumiem.

Medumu parkā čaklie iedzīvotāji savāca zarus, izzāģēja sausos krūmus, no dabas materiāliem veidoja mazas arhitektūras formas, nopļāva zālienu. Savākti 27 atkritumu maisi. Talkā piedalījās 49 cilvēki (arī privātīpašumos).

15. maijā Naujenē notika jauniešu Lielā Talka un, ņemot vērā esošo situāciju valstī, lielāks uzsvars tika likts uz DUO un Ģimenes talku. Talkā piedalījās septiņi aktīvi dalībnieki. Naujenes ciema bērni un jaunieši parūpējās par to, lai Naujenes jauniešu pulcēšanās vietas apkaime ir sakopta no ēkas ieskautajām nezālēm, papildus tam tika vākti apkārt esošie atkritumi, ko šķiroja atbilstoši Lielās Talkas nosacījumiem. Tika savākti atkritumi tuvāk esošajā ciema atpūtas vietā, pie dīķa un strītbola laukuma. Naujenes pagasta iedzīvotāji, kā arī pārvaldes darbinieki talkoja visu iepriekšējās nedēļas nogali - uzkopa neapsaimniekotās teritorijas Vecstropu ciemā (ēkas 18. novembra ielā 386; 391). Ēku teritorijas, kurām nav saimnieka, pastāvīgi tiek piegružotas, un talkas ietvaros tur tika savākti aptuveni 80 maisu atkritumu. Ar savu neatlaidību un darboties gribu pārsteidza 2 bijušās naujenietes, kuras ierodoties ciemos pie vecākiem, uzkopa un savāca atkritumus pie Daugavas, iemīļotajā atpūtas vietā pretī Juzefovas parkam, kā arī salasīja atkritumus mazdārziņu teritorijā un gar ceļiem apkārt visam Naujenes ciemam. Tika savākti vairāk nekā 20 maisu atkritumu. Kopējais talkas dalībnieku skaits – 28 cilvēki, savākti 115 maisi ar atkritumiem.

Nīcgales pagasta pārvalde informē, ka iedzīvotāji piedalījās Lielajā talkā gan SOLO un DUO talkās, gan Ģimeņu talkās. Piedalījās arī pagasta pārvalde, kultūras nams, īpašuma daļa, pirmsskolas izglītības iestāde. Talkošana norisinājās laika periodā no 24. līdz 30. aprīlim. Savākti aptuveni 100 atkritumu maisi, sakoptas kapsētas un labiekārtota Nīcgales ciema centra  teritorija – iestādīts dzīvžogs (140 stādiņi). Kopā talkā piedalījās 22 – 24 iedzīvotāji.

Salienas un Vecsalienas pagastā veikta ceļa P69 ceļmalu sakārtošana, Červonkas pils parka labiekārtošana, Salienas vidusskolas parka sakopšana. Lielajā talkā pagastā piedalījās 42 personas, tika savākti 55 maisi.

Skrudalienas pagastā sabiedrisko darbu darbinieku spēkiem ir sakoptas divas stihiskās izgāztuves, pārvaldes darbinieki labiekārtoja Otrā Pasaules karā kritušo kapus "Raguliški".

Višķos talka notika 15. maijā. Tajā piedalījās Višķu pagasta pārvaldes, pašvaldības aģentūra “Višķi”, APSD strādnieki, kopā 23 cilvēki. Māju iedzīvotāji sakopa savas mājas pagalmus. Savākti 23 baltie maisi un 20 zilie maisi atkritumu. Labiekārtotas pagasta pārvaldes ēkas teritorijas un savākti atkritumi ceļu grāvmalās un pludmalēs.

Ambeļos piedalījās 40 cilvēki, savākti 28 maisi. Laucesā talkoja 22 cilvēki, tika savākti 50 maisi. Vabolē pie pagasta pārvaldes un ceļmalas talkoja 8 cilvēki, kuri kopumā savāca 30 atkritumu maisus.

Aicinām cilvēkus talkot, ne tikai Lielās Talkas norises laikā, bet gan visa gada garumā, kā arī rūpēties par apkārtējo vidi!

Lepojamies ar sava novada nevienaldzīgiem un aktīviem iedzīvotājiem! 

Informāciju apkopoja: Dainis Bitiņš

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Tabores pagastā