Daugavpils novada dome rīko nekustamā īpašuma izsoli Skrudalienas pagastā

Izsoles

Nekustamā īpašuma adreseSkaista iela 5-1, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
Nomas objekta veidsNedzīvojamā telpas
Kadastra numurs4486 900 0169
Nedzīvojamās telpas platība, m2Nedzīvojamās telpas platība 40.8 m2  
Galvenais lietošanas mērķisBiroja telpas
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)21.54 EUR (divdesmit viens euro 54 centi)
Izsoles solis2.00 EUR (divi euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš2 gadi
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 19.06.2020. līdz 03.07.2020sūtot pa pastu uz adresi Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: dome@daugavpilsnovads.lv. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas Ilze Ondzule 65476739, 26357842, Kornēlija Gailīte 29412676
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Daugavpils novada domes, reģ. Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200
Izsoles laiks, vieta2020.gada 7.jūlijā plkst. 11:30, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zāle
IznomātājsSkrudalienas pagasta pārvalde, Reģ.Nr. 90000073569, juridiskā adrese Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa mob. 65439238 ar Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāju B. Ivanovu.

 Izsoles noteikumi Nomas līgums Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr. Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts  

Daugavpils novada dome rīko nekustamā īpašuma izsoli Skrudalienas pagastā