Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Maļinovas pagastā

Izsoles

Brīvs neapbūvēts zemesgabalsAtrašanās vietaMaļinovas pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4470 006 0227
Platība, ha0.2
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Apgrūtinājuminav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN28,00
Iznomāšanas mērķislauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi
 PiezīmesNav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki

Izsoles noteikumi Nomas līgums Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr. Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts

“Dyrbyni” ieskandināja pavasari Baškīrijā