Daugavpils novada delegācija piedalās starptautiskā forumā Lomžā

Pagastu un pilsētu ziņas

No 8. līdz 9. oktobrim Daugavpils novada delegācija pašvaldības vadības, deputātu un uzņēmēju sastāvā apmeklē Lomžas rajonu Polijā, lai piedalītos starptautiskajā forumā “Zinātne – Bizness – Administrācija”.

Jāatzīmē, ka sadarbības līgums Daugavpils novadam ar Lomžas rajonu tika noslēgts 2002. gadā.

 

Apstiprina valsts mērķdotācijas sadali novada pedagogiem