Daugava Dantes Aligjēri biedrības mākslinieku skatījumā

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” atklāta izstāde “ATSPULGI Daugavā”, kurā var aplūkot deviņu Dantes Aligjēri biedrības mākslinieku gleznas, veltītas mūsu likteņupei Daugavai. Katrs mākslinieks šajā izstādē ar krāsām, izjūtām un asociācijām dāvina skatītājiem savu stāstu par Daugavu.

Dantes Aligjēri biedrības Latvijas nodaļa, kuras pirmsākumi meklējami jau pagājuša gadsimta trīsdesmitajos gados, apvieno vairāk nekā 50 itāļu kultūras speciālistus, māksliniekus un interesentus, ar savu darbību sekmējot sabiedrības interesi par Itālijas kultūru, kā arī Latvijas un Itālijas sadarbību kultūras jomā. Biedrība ir rīkojusi vairākas starpkultūru izstādes, bet pirms trim gadiem pievērsusies pašu likteņupes Daugavas tēmai.

Izstādes kuratore, māksliniece Raimonda Strode atzīst, ka ar Daugavas tēmu mākslinieki vairāk vai mazāk ir saistīti kopš bērnības: “Mēs uzskatām sevi par dzīvojošiem pie Daugavas, tās krastos. Domāju, ka tie, kas mīl dabu, nevar šo savu mīlestību paslēpt nekur.”

Lai arī Dantes Aligjēri biedrības pamattēma ir viss skaistais, kas saistīts ar Itāliju, tomēr mākslinieki sevi uzskata par pašu dzimtenes patriotiem, kuru pienākums ir apdziedāt savas dzimtenes skaistumu. Tieši plenēros paveras iespēja gleznās parādīt savas dzimtenes skaistumu.

“Izkopdami katrs savu gleznošanas stilu un atvērdami savu sirdi mākslai, esam sapratuši, ka kaut kur jāveido izstāde ne tikai par Itālijas tematiku, bet jāapkopo mūsu veikums pašu zemē. Tā pirms trijiem gadiem aizsākās mūsu darbība šīs izstādes veidošanā un kuplināšanā,” stāsta Raimonda Strode.  

Daži darbi, kas redzami izstādē, tapuši mākslas plenēros Latgalē, daudzi mākslinieki smeļas iedvesmu individuāli. Pati Raimonda savos darbos gan glezniecības, gan tekstila tehnikā uzmanību veltī divām Daugavas krastā esošam pilsētām – Rīgai un Koknesei.

“Tā šī izstāde ir augusi un mainījusies, pārtapusi. Katrai izstādei un vietai mēs piemeklējam jaunus darbus, lai tā nav konsekventi statiska, un arī pašiem ir interesanti. Arī katra telpa dod citu attieksmi, redzējumu. Katrs darbs jaunā vietā izskatās citādāk. Redzot, kā ir iekārtota šī izstāde, var sajust Daugavas plūdumu, it kā upe tālāk plūst caur jūsu zāli,” teica Raimonda Strode. “Domāju, ka šeit redzamās ainavas jums dos šo sajūtu, cik Daugavas skati ir bagāti, cik krasti ir bijuši vēsturiski nozīmīgi. Plūdums, gaišums, vieglums un dzīvība ir mūsu Daugava. Ar tādu domu vēlamies ar šo izstādi ceļot pa Latviju.”     

Viesojoties Augšdaugavas novadā, kas bagāts gleznainiem Daugavas skatiem, mākslinieki smeļas iedvesmu jauniem darbiem, kas papildinās šo izstādi. Raimonda Strode cer, ka izdosies piedalīties kādā mākslas plenērā Augšdaugavas novadā.

Šajā izstādē var aplūkot Alekseja Naumova, Laines Kainaizes, Mairas Veisbārdes, Sarmītes Caunes, Raimondas Strodes, Laumas Palmbahas, Ligitas Caunes, Ineses Sudares un Tonija Strod darbus.

Dantes Aligjēri biedrības Latvijas nodaļas prezidents un izdevniecības "Jumava" vadītājs Juris Visockis pastāstīja, ka nākamgad iecerēts izdot  izstādei veltītu grāmatu, kurā tiks pārstāvēti gan Latvijas vecmeistari, gan Dantes Aligjēri biedrības mākslinieki.  

Izstādes atklāšanā čelliste Maija Kalniņa atskaņoja vairāku Itālijas komponistu skaņdarbus, uzburot īpašu noskaņu.   

Teksts, foto: Inese Minova

Līdz oktobra beigām slēdz tiltu pār Tartaku Višķu pagastā