Dabas glezna Medumos

AKTUĀLI

3. maijā Medumos kopā ar iedzīvotājiem mēs nosvinējām Latvijas otro dzimšanas dienu. Viena no interesantākajām aktivitātēm šajā pasākumā bija dabas gleznas veidošana. Idejas īpašniece pagasta aktīviste Diāna Mikulane.

Kopā mēs audām dabas gleznu, kurā jaunieši kopīgā sajūtā veidoja valsts svinīgo svētku noskaņu. Šī glezna ir stāsts par mūsu Medumiem, daļiņu no ziedošās Latvijas, kurā ir ziedošas pļavas, zaļie pakalni, zilie ezeri un gaišās debesis ar spīdīgu siltu sauli.

Ar katru auduma gabaliņu mēs iepinām daļiņu no sevis un ielikām šajā gleznā vislabākos vēlējumus mūsu Latvijai!

Darbā arī bija izmantoti zari, kuri savienoja dabas materiālus ar audumu un piešķīra vairāk dabīguma. Gleznu svinīgi mēs izvietojām pie Tautas nama starp diviem kokiem pie galvenā ceļa, lai katram būtu iespēja to baudīt braucot caur Medumiem!

Sagatavoja: Medumu pagasta Tautas nama vadītāja Anita Drozdova

https://fb.watch/cPkbq8JmE1/ - video. Dabas glezna Medumos.

Mūzika un dejas pie Subates kultūras nama