Brīva neapbūvēta zemesgabala izsole Biķernieku pagastā

Izsoles

Brīvs neapbūvēts zemesgabalsAtrašanās vietaBiķernieku pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4446 001 0211
Platība, ha0.4233
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Apgrūtinājuminav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN28,00
Iznomāšanas mērķislauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi
 PiezīmesNav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki

Izsoles noteikumi Nomas līgums Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr. Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts

Zemes vienības izsole Biķernieku pagastā