Bīskapa Edvarda Pavlovska vizitācija Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā

Pagastu un pilsētu ziņas

1.oktobrī Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā notika Viņa Ekselences Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska vizitācija, kura sakrita ar Silenes  baznīcas 110 gadu jubileju, vienas no lielākajiem koka dievnamiem Latgalē.

Bīskaps  Edvards svinēja  Sv. Misi  kopā ar Silenes baznīcas priesteri Vjačeslavu Rosļaku. Viņa Ekselence savā sprediķa laikā atzīmēja, ka dzirdot par aktivitātēm, kuras veiksmīgi īsteno draudzes locekļi viņu piepilda patiess prieks, tāpēc, ka tas  aktīvi kalpo dvēseļu labumam. Bīskaps Edvards pievērsa draudzes locekļu uzmanību tradicionālam ģimenes vērtībām- mīlestībai starp vīru un sievu, starp bērniem un vecākiem, nepieciešamībai kalpot tuvākajam un saprast viens otru, aicināja apmeklēt baznīcas Dievkalpojumus un ievērot Dieva mācību. 

Viņa Ekselence atzīmēja Silenes draudzes darbu baznīcas labā un deva savu svētību bērniem un jauniešiem, aicina tos labi mācīties, būt aktīvām, lai atrast savu ceļu dzīvē.  Pateicoties par garīgo stiprinājumu, bērni pasniedza bīskapam Edvardam dāvanas-puķes un grozi ar augļiem. 

Viņa Ekselences sveicina Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova  un Silenes draudzes pārstāvji.

Pēc Sv.Mises bīskaps Edvards kopā ar viesiem apmeklēja ekspozīciju, kura tika ierīkotā Silenes baznīcā un ar iepazinās ar jaunu ekspozīcijas objektu biedrības “Silenes stariņi” projekta “Apbedīšanas tradīcijas Latgalē un Sēlijā” ietvaros. Viņa Ekselences atzīmēja kultūrvēsturisko eksponātu kolekcijas vērtību, kas radīs iespēju kultūras vērtības saglabāšanai un attīstībai un ierakstīja savu novēlējumu ekspozīcijas  atsauksmes grāmatā.

Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas draudze pateicīga Viņa Ekselences Jelgavas diecēzes bīskapam  Edvardam Pavlovskim par viņa devumu Dievam, Baznīcai un ticīgajai tautai.

Aicina ziņot par Krievijas agresijas atbalstītājiem Latvijā