Biedrība “ Silenes stariņi” sāka realizēt projektu “Dari un iegūsti to, ko vēlies”

AKTUĀLI

Pēc pagājušajā, 2021. gadā veiktas administratīvas reformas, radās nepieciešamība mainīt pieeju darbam ar jaunatni. Par primāro uzdevumu varam izvirzīt atsevišķo pagastu jauniešu, kuri līdz šim laikam darbojās katrs savā grupā, saliedēšanu. Tagad viņiem jāiemācas strādāt kopā, pieņemt lēmumus, kuri būs piemēroti visiem, kā arī risināt kopīgas problēmas.  Tāpēc projekta mērķis, izmantojot jaunus paņēmienus un metodes, ieviestu jaunas problēmu risināšanas metodes, veicināt jauniešu pašiniciatīvu un aktivitāti pagastos, rosināt jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu, nodrošināt, lai jauniešiem būtu iespēja uzlabot savu dzīvi viņiem labvēlīgā vidē, kas radītu pārmaiņas viņu dzīvē un rezultātā pilnveidotus tagadni un nākotni. Projektā tiks izmantota mūsu novada jauna darba metode- hakatons, pasākums, kas ļaus jauniešiem kā iepazīties, tā arī apmainīties ar pieredzi, jaunām idejām projektu veidošanai, apvienojot līdzīgi domājošus cilvēkus un rezultātā izveidojot jaunus kopīgus projektus. Draudzīgā komanda ļaus izteikt sevi, atdzīvināt novatoriskas idejas, bet biedrībai atrast daudz sološus dalībniekus, kuri var nākotnē paši rakstīt  un īstenot projektus. Tā ir metode talantīgu jauniešu piesaistīšanai, iespēja viņiem sanākt kopā un strādāt pie projektiem. Tāda veida projekta dalībniekiem būs iespēja izmantojot radošo procesu un fantāziju, uzlabot savu labklājību, izmantot  intuīcijas, prāta un radošuma vienotību.

Projekta tiešā mērķauditorija ir Augšdaugavas novada Skrudalienas, Salienas, Tabore pagastu jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Šī mērķauditorija ir izvēlēta ar nolūku, veicināt darbu sabiedrībai aktīvo jauniešu vidū šajos pagastos, kas turpmāk varētu būt kā padomdevēji, kā pārvarēt grūtības un palīdzēt citiem vienaudžiem. Tas veicinās vairāku jauniešu iesaistīšanos projekta aktivitātēs un palielinās sabiedrības informētību par projekta aktualitātēm. Projekts ietver vairākas aktivitātes: projekta jauniešu darba org-grupas izveide un   informatīvas aktivitātes, veselības dzirnavas, hakatons ”Ideju nakts”. Projekta laikā org-grupas jaunieši mācīs vadīt projektu, strādāt komandā, veikt publicitātes un izvērtēšanas  pasākumus, iegūs prasmes gatavot un vadīt projekta aktivitātes, piesaistot tajos pēc iespējas vairāk dalībnieku. Hakatona laikā jauniešiem rādīsies priekšstats par projekta rakstīšanu, viņi sapratīs no kā radās projekta ideja un kur jāmeklē projektu nolikumus. Jaunieši iepazīsies ar projekta pieteikuma dalām un  to aizpildīšanas pamatprincipiem, mēģinās sagatavot tāmes, saskaņot tās ar projekta nolikumu, iemācis plānot resursus un attiecināmas izmaksas,  sapratīs, ka piesaistīt pašfinansējumu un investorus. Projekta dalībnieki sapratīs, kādā nozīme ir projekta reklāmai, kā pareizi reklamēt projektu, sagatavot afišu un kā vērtēt projektu. Projekta idejas, kuras tiks izstrādātas hakatona laikā,  tiks ņemtas vērā, kad biedrība piedalīsies nākošā projekta konkursā. Projekta rezultātā tiks atlasīti līderi, ar kuriem tālāk tiks veikts individuālais darbs projektu rakstīšanā.

Medumos gaida vasaru