Biedrība ‘’Sabiedrība par atklātību – Delna’’ viesojās Špoģu vidusskolā

Izglītība

Špoģu vidusskola aktīvi ir iesācies mācību process. Šajā mācību gadā skolā tiks īstenoti vairāki projekti, kuru mērķis būs veicināt skolēnu radošo izpausmi, kritisko domāšanu un izpratni par pilsoniskās līdzdalības lomu sabiedrībā.

26.09.2023 mūsu skolā viesojās biedrības ‘’Sabiedrība par atklātību - Delna’’ pārstāves, kuras ar iepazīšanās nodarbību iesāka projekta  “Skolēnu pilsoniskā līdzdalība” aktivitātes Špoģu vidusskolā.

Trīs mācību stundu laikā skolēni tika iepazīstināti ar pilsoniskās līdzdalības veidiem Latvijā, īpašu nozīmi pievēršot kolektīvo iesniegumu un citu jaunās likumdošanas piedāvāto iespēju īstenošanu pašvaldībā.  Skolēniem tika akcentēts, ka kolektīvos iesniegumus var iesniegt un parakstīt jaunieši no 16 gadu vecuma, kas būtiski paplašina pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs iesaistīto skaitu, kuri var izvirzīt un noteikt pašvaldībā aktuālās problēmas un iedzīvotāju nepieciešamības.

Skolēni, nodarbības gaitā, izspēlēja ‘’līdzdalības budžeta’’ simulāciju, kur viņiem nācās izcelt un akcentēt ar skolu aktuālās problēmas un viņuprāt aktuālākos darbus, kurus īstenojot var uzlabot gan mācību kvalitāti, gan padarīt skolas vidi labāku.

Pēc desmit grupu darbiem, par aktuālāko kļuva sporta pieejamības un stadiona infrastruktūras  stāvoklis. Skolēni uzskata, ka ir jāsaved kārtībā skolai blakus esošais objekts, lai mācību un treniņu process kļūtu drošāks. Infrastruktūra, kas atrodas pie skolas ir nokalpojusi un asfalta seguma skrejceliņi dažviet ir kļuvuši pat bīstami. Skolēni apzinās projekta dārdzību, tāpēc piedāvā teritoriju sakārtot pa daļām, sākot ar futbola vārtiem un tāllēkšanas bedri.

Špoģu vidusskola sadarbojoties ar biedrību ‘’Sabiedrība par atklātību - Delna’’, īstenos projekta “Skolēnu pilsoniskā līdzdalība” aktivitātes visa mācību gada garumā. Arī mācību procesā tiks integrēti Delnas izstrādātie metodiskie materiāli, kas noderēs Sociāli pilsoniskās mācību jomas skolotājiem.

Kopumā projektā “Skolēnu pilsoniskā līdzdalība” ir iesaistījušās 14 skolas no visas Latvijas.

Špoģu vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā Jānis Briška

Miķeļdiena Ilūkstes PII "Zvaniņš"