Bibliotekārā stunda – kvests “Iepazīsti Latviju un Naujeni kopā ar datubāzi Letonika”

Izglītība

2022. gada 6. oktobrī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā norisinājās neparasta mācību stunda Lāču pamatskolas 7. klases izglītojamiem - izzinoši aizraujošs kvests. Izglītojamie tika sadalīti divās komandās. Vienai komandai uz laiku vajadzēja atrast informāciju par Latviju un Naujenes pagastu datubazē  Letonika.lv, veikt ierakstus darba lapās, atšifrēt kodus, meklēt grāmatās paslēptas aploksnes ar uzdevumiem un norādēm. Pēdējais kvesta uzdevums bija atrast nozagtu zibatmiņu ar ārkārtīgi svarīgiem bibliotēkas failiem. Kvesta vadītāja NTB bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka bija patīkami pārsteigta, ka 7. klases izglītojamie spēja paši, neieskatoties Letonikā, atbildēt uz jautājumiem par savu pagastu.

Pasākuma dalībnieki pārbaudīja savas zināšanas, ka arī uzzināja daudz jaunu faktu par Latvijas vēsturi, dabu, ģeogrāfiju, kultūru, iemācījās izmantot datubāzi letonika.lv. Letonika ir ļoti noderīgs informācijas avots, kur var uzzināt par Latvijas vēsturi, dabu, kultūru, zīmīgām personām, iztulkot svešvārdu vai terminu, bagātināt savu vārdu krājumu ar sinonīmiem, lasīt brīvpieejas e-grāmatas.

Kamēr viena komanda spēlēja kvestu, tikmēr otrā komanda bibliotēkas Lasītavā piedalījās e-viktorīnā “Ko tu zini par Latviju?”, minēja krustvārdu mīklu un pildīja testu, izmantojot grāmatu “Latvija: atlants bērniem”. Šajās aktivitātēs skolēniem palīdzēja NTB praktikante Anita Kardele. Izglītojamie uzzināja par Latvijas lielākajām ūdenstilpēm, par dabas parku bagātībām un arhitektūras pērlēm, pētīja Latvijas pilsētu ģerboņus.

Visi izglītojamie pēc pasākuma dalījās ar saviem iespaidiem. 

Skolēniem ļoti patika šis brauciens, jo tas bija ļoti interaktīvs, interesants un izzinošs. Izglītojamie varēja parādīt savas zināšanas par Latviju un Naujeni, kā arī uzzināt kaut ko jaunu.

Sirsnīgs paldies Naujenes tautas bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai Soldatjonokai par šo saistošo un iedvesmojošo kvestu un viktorīnu!

Lāču pamatskolas skolotāja palīgs, NTB praktikante Anita Kardele

Senioru pasākums "Vēstules stāsts" Subatē