Bibliostunda Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiālē

Kultūra

19. oktobrī uz bibliostundu “Latviešu tradīcijas starp Miķeļiem un Mārtiņiem” Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiālē bija ieradušies Lāču pamatskolas 7. klases skolēni.

Kopā ar bibliotekāri Anitu Lipsku skolēni pārrunāja, kā mūsdienās tiek svinēta Miķeļdiena un Mārtiņdiena, noskaidroja, kas ir pa vidu starp šiem abiem svētkiem, ko nozīmē vārds “velis” un kas bija jādara Veļu laikā. Izmantojot grāmatas un interneta resursus, veļu laika tēma tika aplūkota caur dzeju, mākslu, un tradicionālo kultūru.

Stunda tika noslēgta ar diskusiju par Veļu laiku un to, ko oktobrī dara mūsdienu cilvēks.

Paldies par sadarbību skolotājai Skaidrītei Kardelei!

Kalupes skolēni ar ,,Latvijas skolas somu” pa Vidzemi