Bezdarbnieki varēs plašāk strādāt algotus pagaidu sabiedriskos darbus

AKTUĀLI

Uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim bezdarbniekus neatkarīgi no reģistrētā vai faktiskā bezdarba ilguma varēs iesaistīt algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos. Tos īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām.

To paredz otrdien, 17. martā, valdības sēdē pieņemtie “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi ir aktīvais nodarbinātības pasākums, kura mērķis ir veicināt reģistrēto bezdarbnieku ekonomisko aktivitāti un ienākumus bezdarba periodā  pamatvajadzību nodrošināšanai, sekmēt bezdarbnieku konkurētspējas uzturēšanu darba tirgū.

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi var tikt organizēti pašvaldību institūcijās (izņemot pašvaldību komercsabiedrībās), kā arī biedrībās vai nodibinājumos. Ikmēneša atlīdzības apmērs ir 200 eiro un par iesaistītajiem bezdarbniekiem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Avots: Labklājības ministrija

Ģimenes ārsti arī akūtajās stundās pacientus pieņems pēc iepriekšēja pieraksta