“Bērnu žūrijas 2022 grāmatu lasījumi” Lāču pamatskolas 3.a klases skolēniem

Izglītība

20. oktobrī pie Lāču pamatskolas 3.a klases skolēniem viesojās Naujenes tautas bibliotēkas praktikante Anita Kardele, viņai palīdzēja Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele.

Lāču pamatskolas bibliotekāre iepazīstināja mazus lasīšanas ekspertus ar konkursa noteikumiem un grāmatu kolekciju. Skolas bibliotekāre S. Kardele un NTB praktikante A. Kardele nolasīja bērniem fragmentus no Marka Uves Klinga grāmatas “Diena, kad ome salauza internetu”. Šī asprātīgā grāmata stāsta par to, ka kāda ome kādā Vācijas pilsētiņā salauza internetu visā pasaulē. Bez interneta nekas vairs nav tā, kā bija: bērni vairs nevar spēlēt spēles, bet pieaugušie strādāt. Neskatoties uz to, ka internets nestrādāja, diena pagāja ļoti jautri. Grāmata apbūra mazos klausītājus. Tajā bija tik daudz labsirdīga humora un smieklīgu varoņu!

NTB praktikante Anita Kardele piedāvāja izglītojamiem pārbaudīt savas zināšanas par interneta rašanās vēsturi un drošību internetā. Skolēni uzzināja, ka visātrākais internets pasaulē ir Čīlē, bet vislēnākais - Turkmenistānā. Viktorīnas dalībnieki pareizi atbildēja uz visiem jautājumiem par drošību internetā, parādot sevi kā medijpratības ekspertus. Viktorīnas gaitā dalībnieki kopā ar NTB praktikanti A. Kardeli pārrunāja, kāda ir droša uzvedība internetā.

Kad skolēniem piedāvāja iztēloties, ko viņi darītu, ja pazustu internets, izglītojamie pastāstīja, kā var jautri pavadīt laiku arī bez interneta - spēlēt galda spēles, paslēpes, dažādas sporta spēles, spēlēt teātri un, protams, lasīt grāmatas. NTB praktikante Anita Kardele iemācīja 3.a klases izglītojamos spēlēt mēmo šovu. Katram spēles dalībniekam vajadzēja bez vārdiem, tikai ar kustībām parādīt kādu dzīvnieku vai lietu. Šī spēle bija ne tikai jautra, bet arī radoša, jo ļāva katram iedzīvoties mēmā kino aktiera lomā.  It īpaši visus bērnus sasmīdināja makšķernieka un egles atveidojums. Bibliotekārās stundas noslēgumā apņēmības pilni bērni uzņēmās izlasīt kopā ar skolotāju Lolitu Promu vēl 3 grāmatas, ka arī starpbrīžos spēlēt mēmo šovu. Liels paldies Lāču pamatskolas 3.a klases izglītojamiem un viņu skolotājai Lolitai Promai par atsaucību un sadarbību! Novēlam jums vienmēr draudzēties ar grāmatām!

Lāču pamatskolas pedagoga palīgs Anita Kardele

Ar skolas somu Naujenē!