Bērnu žūrija Laucesā

Kultūra

Laucesas pagasta bibliotēkā 13. maijā notika lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu žūrija’2021” noslēguma pasākums. Tas nekas, ka jau pagāja pat Lielie lasīšanas svētki un izsludināta pieteikšanas jaunajai 2022 sezonai  - galvenais mēs to paveicām bez jebkādiem ierobežojumiem visi tika samīļoti!

Šogad Bērnu žūrijas maratonā piedalījās visi Laucesas pamatskolas 1.-4. kl. audzēkņi. Gada laikā pēc iespējas notika tikšanās ar maziem lasītājiem. Lasīt un izvērtēt palīdzēja skolotājas Tatjana Mihailova un Elvīra Ņikitina – Paldies Jums par sniegto atbalstu un sadarbību.

Pēc bērnu iniciatīvas lasītavā notika Ātrlasīšanas stafete. 1. vieta: 2.kl. Anastasija Macuka, 3.kl. Artūrs Bojaruns, 4.kl. Adelija Sokolova – visi saņēma saldās balvas.

Noslēguma pasākumā Bērnu žūrijas dalībnieki un palīgi saņēma Latvijas Nacionālas bibliotēkas sarūpēto piemiņas balviņu, pateicības par aktīvu dalību un no mūsu bibliotēkas pildspalvu un grāmatzīmi. Bērni iepazinās ar bibliotēku, izmēģināja kā strādā svītrkodu skeneris, meklēja pazudušas grāmatas. Piektdien mums notika trīs!!! radošās darbnīcas: tapa “3D lasītājsJ” no papīra, tapa “pūcēns” no modelēšanas pastas un tapa “Lieli burbuļi”!

Liels paldies visiem “Bērnu žūrijas’2021” dalībniekiem tai skaitā Laucesas pamatskolas 1.-4. klašu audzēkņiem un skolotājām par aktīvu līdzdalību lasīšanas veicināšanās programmā.

Lasīšana+lasītprieks=panākumi!!

https://ieej.lv/BernuZurija2021

Ziņas sagatavoja

Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja

Viktorija Kvetkovska

Terīne – “Galda karaliene”Kalupē