BĒRNU ANSAMBĻU SAIETS “KĀDA KATRAM DZIESMA”

Kultūra

Pavasaris ir saulains un silts, mazliet bērnišķīgs, taču tas nāk ar skanīgām dziesmām, ne tikai putni čivina un piedzied pilnu pagalmu, bet arī mūsu mazie bērneļi, kuriem dziedāšana ir viens no viņu mīļākajiem hobijiem.

7. martā plkst. 11.00 Naujenes kultūras centrā notiks bērnu ansambļu saiets “Kāda katram dziesma”. Ar dziesmām mūs priecēs Daugavpils novada bērnu ansambļi – “Odziņas”, “Zariņi”, “Avenes” un “Uguntiņa”. Mazie mākslinieki gaida ciemos visus savus radus un draugus kā arī ciemiņus, kuriem rādīt savus talantus.

Informējam, ka pasākuma laikā var tikt veikta filmēšana un/vai fotografēšana no pasākuma rīkotāja un/vai citu tam pilnvaroto personu puses. Apmeklējot pasākumu, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un/vai filmēts un, ka iegūtais materiāls var tikt publicēts!

Naujenes kultūras centrs,

Muzeja iela 6, Lociki

Tālrunis uzziņām 654 74268

Kalkūnē pavadīja ziemu