Baltā galdauta svētki Dvietē

Dvietes pagasts

Pulksteņu izstāde Eglainē