Augšdaugavas novads sumina izcilniekus izglītībā

AKTUĀLI

2021./2022. mācību gada izskaņā tika apzināti novada izglītības iestāžu izcilākie audzēkņi, kuri ieguvuši godalgotas vietas novada un valsts mēroga olimpiādēs. Apbalvojumus par sasniegtajiem rezultātiem saņēma 204 audzēkņi, kas ieguva 1., 2., 3. vietu, pateicības vai atzinības novada un valsts mēroga olimpiādēs.

Augšdaugavas novada vadība un izglītības jomas pārstāvji no 20. – 31. maijam devās izglītības iestādēs, lai pasniegtu apbalvojumus, naudas balvas, pateicības. Skolotāji un vecāki arī saņēma dāvanas un pateicības. Naudas balvu apmērs ir no 5 līdz pat 255 eiro, atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem.

Valsts līmeņa olimpiādēs godalgotās vietas ieguvušie:

 • Anželika Siņkeviča, 8. klases audzēkne no Naujenes pamatskolas (skolotāja Alita Kokina), kura ieguva 2. vietu Valsts krievu valodas olimpiādē 8. – 12. klasēm;
 • Emma Zdanovska, Špoģu vidusskolas 10. klases audzēkne (skolotāja Irīna Grebeža), kura ieguva 2. vietu Valsts krievu valodas olimpiādē 8. – 12. klasēm;
 • Juris Lāčaunieks, Špoģu vidusskolas 9. klases audzēknis (skolotājs Jānis Briška), kurš ieguva 2. vietu Valsts Vēstures olimpiādē 9. – 12. klasēm;
 • Viktorija Rāzna, Bebrenes VPV 9. klases audzēkne (skolotāja Anna Seņkova), kura ieguva 3. vietu Valsts krievu valodas olimpiādē 8. – 12. klasēm;
 • Anastasija Kuprijanova, Zemgales vidusskolas 12. klases audzēkne (skolotāja Larisa Safronova), kura ieguva 3. vietu Valsts Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē 2022.
 • Inna Ivanova, 9. klases audzēkne no Naujenes pamatskolas (skolotāja Alita Kokina), kura ieguva Atzinību Valsts krievu valodas olimpiādē 8. – 12. klasēm.

1. vietas novada mēroga olimpiādēs saņēma 40, 2. vietas - 26, bet 3. vietas 34 izglītojamie.

Visvairāk godalgoto vietu ir matemātikā (39), tad seko krievu valoda (36), latviešu valoda (27), bioloģija (26), vēsture (22), pētnieciskie darbi (14), angļu valoda (12), fizika (8), ķīmija (5).

Skolu reitings Augšdaugavas novadā olimpiāžu un interešu izglītības kopvērtējumā 2021./2022. m. g.:

Pamatskolu grupā:

 • Naujenes pamatskola – 1. vieta olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 2. vieta interešu izglītības darbā;
 • Kalupes pamatskola – 2. vieta olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā;
 • Lāču pamatskola – 3. vieta olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 1. vieta interešu izglītības darbā;
 • Randenes pamatskola – 3. vieta interešu izglītības darbā;

Vidusskolu grupā:

 • Ilūkstes Raiņa vidusskola – 1. vieta olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 1. vieta interešu izglītības darbā;
 • Špoģu vidusskola – 2. vieta olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 3. vieta interešu izglītības darbā;
 • Vaboles vidusskola – 2. vieta interešu izglītības darbā;
 • Zemgales vidusskola – 3. vieta olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā.

Teksts: Dainis Bitiņš, Daina Ostrovska
Foto: D. Bitiņš

Mācību gada noslēguma pasākums Laucesas pamatskolā (31.05)

Špoģu Mūzikas un mākslas skolā tika izsniegtas apliecības par profesionālas ievirzes izglītību