Augšdaugavas novada Subates pasta nodaļai mainās darbalaiks

AKTUĀLI

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ no 2023. gada 20. jūlija tiek mainīts Augšdaugavas novada Subates pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. No minētā datuma Subatē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu, pirmdienās–piektdienās, no plkst. 9 līdz 10 tiks nodrošināti esošajā pasta nodaļas adresē Tirgus laukumā 20. Ārpus pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbalaika iedzīvotāji varēs izvēlēties pasta pakalpojumu saņemšanu savā dzīvesvietā pēc pieprasījuma.

Ņemot vērā niecīgo universālā pasta pakalpojumu pieprasījumu Subates pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus aptuveni 2500 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, no 20. jūlija Subates pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Tirgus laukumā 20 iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu – vēstules, pastkartes, sīkpakas, bandroles – saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus pēc pieprasījuma tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību Subates iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001. 

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem būs iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Subates pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Ilūkstes pasta nodaļu Vienības laukumā 3, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu, pirmdienās–piektdienās, no plkst.8 līdz 17.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšanu, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Subates iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2023. gada 20. jūlija tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 21. jūniju.

Peoniju laiks Līksnā