Augšdaugavas novada skolēnu vides izglītības eksperimentu konkurss “Lūk tā!”

Izglītība

31. martā pēc divu gadu pārtraukuma klātienē pulcējās Augšdaugavas novada skolēnu vides izglītības eksperimentu konkursa “Lūk tā!” dalībnieki. Konkursā piedalījās 6 novada skolu komandas. Konkurss norisinājās Daugavpils Inovāciju centrā, kurā komandas tikās, lai klātienē parādītu savu veikumu, iepazītos ar citu komandu pētījumiem un atbildētu uz ekspertu jautājumiem. Skolēnu komandas prezentēja interesantus pētījumus un eksperimentus, kuru sagatavošanā bija nepieciešams pielietot gan vides, gan ķīmijas, gan bioloģijas, gan fizikas zināšanas. Salienas vidusskolas komanda demonstrēja, kā mājas apstākļos izgatavot robotu mājas uzkopšanai, Laucesas pamatskola iepazīstināja ar veikto pētījumu par bateriju kaitējumu apkārtējai videi, Kalupes pamatskolas komanda parādīja, kā no mājās esošajām izejvielām var pagatavot slaimu, Zemgales vidusskolas komanda demonstrēja vides tīrības saglabāšanas iespējas, nodrošinot atkritumiem “otro dzīvi”, Sventes vidusskolas komanda prezentēja pētījumu par medicīniskajām maskām – aizsardzība no vīrusiem vai dabas piesārņojums, savukārt Naujenes pamatskolas komanda stāstīja un rādīja, kā dzīvot videi draudzīgāk.

Konkursā komandas vērtēja ekspertu komisija šādā sastāvā: Daugavpils Inovāciju centra metodiķe Viktorija Kozlovska, Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biosistemātikas departamenta zinātniskā asistente Kristīna Aksjuta, Augšdaugavas novada pašvaldības Dabas resursu nodaļas vides pārvaldības speciāliste Guna Novika un Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska. Pēc ekspertu lēmuma 1. vietu konkursā ieguva Sventes vidusskolas komanda (Anna Virbale, Jana Švedova, sk. Natālija Gridasova) par eksperimentu “Medicīniskās maskas – cilvēku aizsardzība no vīrusiem vai dabas piesārņojums?”, 2. vietu ieguva Salienas vidusskolas skolēns Andrejs Bikovskis (sk. Anna Aņisimova) par eksperimentu “Mans mājas robots”, 3. vietu ieguva Zemgales vidusskolas komanda (Artjoms Drožins, Vladislavs Vanags, Timurs Lozickis, sk. Jadviga Bobkova) par eksperimentu “Atkritumu otrā dzīve”. Pārējās komandas saņēma diplomu par piedalīšanos: Kalupes pamatskolas komanda (Daniels Bitinieks, Adriana Jakubovska, sk. Rita Koržeņevska) par eksperimentu “Gatavojam slaimu!”, Laucesas pamatskolas komanda (Renata Oboļeviča, Marks Ričiks, sk. Jeļena Gaidele) par eksperimentu “Baterija – apdraudējums apkārtējai videi”, Naujenes pamatskolas komanda (Diāna Lapiņa, Varonika Panovska, Sabīne Petrovska, sk. Zinaīda Pauliņa) par eksperimentu “Kā dzīvot videi draudzīgāk?”.

Specbalvu no Daugavpils Inovāciju centra saņēma Salienas vidusskolas skolēns Andrejs Bikovskis un skolotāja Anna Aņisimova.

Konkursā komandām bija iespēja ne tikai parādīt savus eksperimentus un prezentēt pētījumu rezultātus, bet arī mācīties uzstāties publikas priekšā, atbildēt uz jautājumiem, iegūt papildus zināšanas, vērojot citu komandu veikumu.

Paldies visām komandām un skolotājiem par ieguldīto darbu un dalību šajā konkursā!

Vecvecāku nedēļa Ilūktes PII “Zvaniņš”