Augšdaugavas novada pašvaldība iesniegusi pieteikumu Eiropas Padomes ainavas balvas nacionālajā atlasē

AKTUĀLI

Šī gada 1.jūlijā noslēdzās Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta konkursa „Eiropas Padomes Ainavas balva”  8. sesijas nacionālās atlases pieteikumu iesniegšanas posms, kurā tika iesniegti 11  pieteikumi, tostarp Augšdaugavas novada pašvaldības pieteikums par projekta “RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS” (Nr.5.5.1.0/17/I/007) ietvaros īstenotajām aktivitātēm Naujenes pagasta Slutišķu sādžā un tai pieguļošā ainaviski vērtīgā teritorijā. Realizējot projektu, tika labiekārtota Markovas pilskalna  izziņas taka, atpūtas vietas “Latgales sēta”,  atjaunota Lauku sēta “Slutišķi 2”.

Dabas parks “Daugavas loki” ar Slutišķu sādžu un Markovas pilskalnu pārstāv Latgales simbolisko ainavu, iekļaujoties UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Vienlaikus tā ir Natura 2000 teritorija ar izcilām dabas vērtībām,  kas harmoniski iekļaujas tradicionālā dzīves veida saglabātajā ainavā.

Savus īstenotos projektus ainavu jomā ir pieteikušas arī Aizkraukles, Ādažu, Dienvidkurzemes, Jēkabpils, Ogres, Saulkrastu novadu, Jūrmalas, Liepājas, Ventspils valstspilsētu pašvaldības, kā arī biedrība “Popes muiža”. 

Ar pieteikumiem var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva!

Pašlaik pieteikumus vērtē plānošanas reģioni, ņemot vērā Eiropas Padomes izvirzītos kritērijus: kā projekts ietekmē teritorijas attīstību ekonomiskā, sociālā un vides jomā; cik plaši var izmantot projekta pieredzi; kā projekta plānošanā un ieviešanā piedalās  sabiedrība; kāda ir projekta nozīme izpratnes veidošanā par ainavu vērtību, vai  projekta īstenošanai izstrādāts īpašs plānošanas dokuments. Papildus punktus par īpašu projekta devumu attiecīgajā nozarē piešķirs Zemkopības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas un Latvijas Arhitektu savienības  pārstāvji. Nacionālās atlases rezultāti tiks paziņoti šī gada 20. oktobrī starptautiskajā Eiropas Padomes Ainavu dienā!

Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta konkurss „Eiropas Padomes Ainavas balva” tiek organizēts saskaņā ar Eiropas ainavu konvencijas 11.pantu, lai apzinātu veiksmīgi īstenotus projektus vai iniciatīvas ar reāli uztveramu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un/vai plānošanā, un veicinātu pieredzes apmaiņu ainavu kvalitātes uzlabošanas jomā. Katra valsts Eiropas konkursam drīkst pieteikt vienu projektu, tāpēc jau septīto reizi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē nacionālo atlasi, kuras uzvarētājs pārstāvēs Latviju starptautiskā mērogā. 

Nacionālās atlases mērķis ir veicināt sabiedrības izpratnes veidošanos par Latvijas ainavu vērtību un mainību, kā arī sabiedrības lomu ainavu attīstībā, apzinot labāko pieredzi ainavu aizsardzībā, kopšanā un pārvaldībā, kas gūta, gan īstenojot praktiskus pasākumus, gan uzlabojot ainavu pārvaldību, tostarp pētniecību un plānošanu.

Gunta Some: “Būt par biškopi ir aicinājums”