Augšdaugavas novada mūzikas skolotāji un skolu folkloras kopu dalībnieki apgūst tradicionālās dziedāšanas stilus Latvijā un Latgalē

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada mūzikas skolotāji un skolu folkloras kopu dalībnieki 28. septembrī piedalījās biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” īstenotā projekta “Daugovys lūkūs”* rīkotajā folkloras meistarklasē “Meistarklase bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībniekiem un skolotājiem”, kuru vadīja etnomuzikoloģe Ilze Cepurniece. Meistarklasē piedalījās vairāku novada izglītības iestāžu mūzikas skolotāji, kā arī dalībnieki no Vaboles pamatskolas folkloras kopas “Kanči” (skol. Sintija Giptere) un Naujenes pamatskolas folkloras kopas “Rūžeņa” (skol. Inga Zeile).

Meistarklasē etnomuzikoloģe Ilze Cepurniece iepazīstināja ar latviešu tradicionālās dziedāšanas stiliem, pievēršot īpašu uzmanību Latgales reģiona specifikai, tādējādi papildinot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas. Praktiskajā daļā dalībnieki apguva iesildīšanās un atsildīšanās metodiku folkloras apguves nodarbībām no pamatiem līdz dziedāšanai (balss iesildīšana un atsildīšana, pareiza elpošana, ķermeņa līdzdarbošanās, kustības u.c.), izmantojot skolās neierastas darba metodes, kā arī dziedāšanas tehnikas, izdziedot gan senā, gan jaunā slāņa dziesmas no dažādiem Latvijas novadiem (burdonā un ar pusbolsu).

 Skolēni un skolotāji pozitīvi novērtēja meistarklases norisi, vadītājas darbu un norādīja, ka šādas aktivitātes ir nepieciešamas ne vien, lai papildinātu zināšanas un pielietotu jaunu metodiku folkloras dziesmu dziedāšanas apguvē, bet arī, lai satiktos, izzinātu savas balss iespējas un apgūtu mūsu reģionam raksturīgās dziesmas un dziedāšanas tradīcijas, kā arī, lai skolotāji dalītos pieredzē cits ar citu un profesionālu etnomuzikoloģi.

Meistarklases vadītāja I. Cepurniece norādīja, ka folkloras kopu dalībnieki un skolotāji ir ieinteresēti un motivēti izzināt, mācīties dziedāt, apgūt jaunas iemaņas, kā arī viņai ir prieks strādāt ar tik centīgiem un pretimnākošiem skolu jauniešiem, kuri labprāt uzklausa, ieklausās un mācās.

*Pasākumu projekta “Daugovys lūkūs” ietvaros īsteno biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkurss “Latgales kultūras programma 2023”.

Ilūkste kļūst arvien zaļāka