Augšdaugavas novada jaunieši studē ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām

AKTUĀLI

Latviešu ceļš uz pārticību un labklājību izsenis vedis caur izglītību. Tā Krišjānis Valdemārs jau pirms vairāk nekā simts gadiem teicis: “Visvairāk vajadzīgas zināšanas; tās pievelk vēlāk arī vajadzīgo kapitālu, kā magnēts pievelk dzelzi.” Tomēr izglītība nav tikai finansiālais ieguvums, tas ir cilvēka pašapziņu izšķirošs faktors. Tikai esot droši un pārliecināti par pamatu, uz kura stāvam, varam tālāk dot savu artavu, veidojot Latviju par labāku vietu mums visiem.

Pasaule mainās strauji, bet jau vairāk nekā divdesmit gadus nemainīga ir to labo cilvēku griba, kas caur Vītolu fondu gatavi palīdzēt jauniešiem iegūt augstāko izglītību. Katram ziedotājam ir sava motivācija un iekšējā pārliecība, bet cerības visiem vienas – ļaut izglītoties tiem, kas paši gatavi aktīvi līdzdarboties savu mērķu labā. Mūsu zelts – talantīgi jaunieši – ir izkaisīti pa visiem Latvijas reģioniem un novadiem, un ar ziedotāju gādību tiem ir iespēja augt un attīstīties, lai uzmirdzētu vēl spožāk.

Jauno mācību gadu ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām Latvijas augstskolās uzsāka 830 studenti. No tiem aptuveni puse – pirmkursnieki, bet pārējie esošie stipendiāti, kuri studijas turpinās, saņemot fonda atbalstu. Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no visas pasaules – Latvijas, Austrālijas, ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas un Zviedrijas –  gada laikā stipendijās būs iespējams izmaksāt aptuveni 1,6 miljonus eiro.

2022./2023. mācību gadā ziedotāju stipendijas no Augšdaugavas novada saņem 22 jaunieši: Elāna Gavrilova (Kornēlija Dinberga piemiņas stipendija), Tatjana Meinarte (Oskara un Irenes Dumpju piemiņas stipendija), Evelīna Ašķeļaņeca (Dulcie un Andreja Ozoliņu piemiņas stipendija), Daniela Rimeicāne (Anonīmās Austrālijas ziedotājas stipendija), Eva Evelīna Repkova (EY stipendija), Laura Jonāne (Gunāra un Ināras Reiņu stipendija), Selina Germane un Egija Tretjuka (Hugo un Mirdzas Karlsson piemiņas stipendija), Terēze Juškus (Gunāra Šūbiņa piemiņas stipendija), Laura Kukle ("Puratos Latvia" stipendija), Anete Upīte (Saules stipendija), Diana Pluča (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Ieva Isoda (Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas stipendija), Alise Evelīna Irbe, Anastasija Kosoņa (Draugu stipendija), Emīls Linards (SIA "Kokpārstrāde 98" stipendija), Santa Bigāte, Artūrs Grāvītis, Gunta Vaidere, Diāna Brūvere, Sintija Sorokina un Mārtiņš Bruņenieks (Gunāra Šterna piemiņas stipendija).

Pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām nākamajam studiju gadam sāksies 2023. gada 1. februāra un turpināsies līdz 1. martam. Vairāk informācijas: www.vitolufonds.lv.


Dāvids Rubens, Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Sadraudzības vakars "TikTok Night"