Augšdaugavas novada jaunieši studē ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām

AKTUĀLI

Jau divdesmit vienu gadu Vītolu fonda dzinējspēks ir izcilu studentu vēlme iegūt zināšanas un nesavtīgu ziedotāju ticība šo jauniešu spējām. Jauno mācību gadu ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām Latvijas augstskolās uzsāka 860 studenti. No tiem aptuveni puse – pirmkursnieki, bet pārējie esošie stipendiāti, kuri studijas turpinās, saņemot fonda administrēto stipendiju atbalstu. Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no visas pasaules – Latvijas, Austrālijas, ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Horvātijas un Zviedrijas – gada laikā stipendijās būs iespējams izmaksāt aptuveni 1,7 miljonus eiro.

Ziedotāju stipendijas 2023./2024. mācību gadā saņem 36 jaunieši no Augšdaugavas novada : Līva Valpētere (Tania S.Sweet piemiņas stipendija), Laura Jonāne (Gunāra un Ināras Reiņu stipendija), Laura Kukle ("Puratos Latvia" stipendija), Anastasija Kosoņa un Alise Evelīna Irbe (Draugu stipendija), Evelīna Ašķeļaņeca (Dulcie un Andreja Ozoliņu piemiņas stipendija), Aija Monika Vainiņa (Baibas Priedītes stipendija), Ingrīda Mendriķe (Evarista un Mārītes Bērziņu piemiņas stipendija), Laura Vucena (A/S "Būvuzņēmums Restaurators" stipendija), Arnita Bernāne ("Daugavas vanagu" Toronto nodaļas stipendija), Diāna Ņikiforova (Puteņu ģimenes stipendija), Diāna Brūvere, Anete Upīte (Saules stipendija), Jevgenijs Kotukovs un Līna Kuzņecova (ERGO stipendija), Nikita Kuzmins (Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendija medicīnā), Selina Germane un Anete Marija Tamane (Hugo un Mirdzas Karlsson piemiņas stipendija), Ņikita Aleksejevs, Tatjana Meinarte, Ērika Plopa un Darja Beļeviča (Oskara un Irenes Dumpju piemiņas stipendija), Elīza Kursiša un Laima Unzule (Zvejnieku ģimenes stipendija), Darja Koļesņičenko (In Memoriam Gaida Rīsbergs stipendija), Daniels Daņilovs (SIA "Kurekss" stipendija), Ervīns Stūrītis, Marts Vilcāns un Ņikita Kazakevičs (Anonīmas Austrālijas ziedotājas piemiņas stipendija), Diana Pluča un Anastasija Zavadska (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Žans Mukāns, Agnese Ščaja-Zubrova, Mārtiņš Bruņenieks un Terēze Juškus (Gunāra Šterna piemiņas stipendija).

Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols ir teicis: “Izglītība ir visa pamats kā pašam cilvēkam labklājības sasniegšanai, tā visas valsts spēkam un izaugsmei. Mūsu stipendiāti ir izcili un, tiekoties ar kādu no viņiem, es vienmēr izjūtu pacilātību. Tad mani vienmēr pārņem sajūta – Latvijai ir nākotne.”

Pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām nākamajam studiju gadam sāksies 2024. gada 1. februāra un turpināsies līdz 1. martam. Vairāk informācijas: www.vitolufonds.lv.

Špoģu vidusskolas skolēni sarūpēja pārsteigumiem pilnu skolotāju dienu