Augšdaugavas novadā jau šogad darbu sāks saules elektrostacija “Kalkūnes SES”

AKTUĀLI

Piesaistot investīcijas vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā teju 5 miljonu eiro apmērā no Swedbank, Augšdaugavas novada Kalkūnes pagastā sākta saules elektrostacijas “Kalkūnes SES” būvniecība. Kalkūnes SES gadā saražos 13 500 MWh elektrības, ar ko pietiks, lai pilnībā nodrošinātu vismaz 6500 Daugavpils apkaimes mājsaimniecību elektrības patēriņu. Plānots, ka Kalkūnes SES zaļu un videi draudzīgu enerģiju sāks ražot jau šī gada nogalē.

Saules radītā elektroenerģija ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt Latvijas un citu valstu atkarību no naftas un gāzes produktiem, tomēr, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, Latvija solārās enerģijas ieguvē ir attīstības sākumposmā. Kā liecina to valstu pieredze, kur līdzīgas spēkstacijas darbojas jau gadu desmitiem, saules elektrostacijas ir ne vien ekonomiski izdevīgas, bet arī videi un sabiedrībai draudzīgas – to izbūvē nav nepieciešamas nozīmīgas teritorijas izmaiņas, savukārt darbības laikā tās ir klusas un dzīvajai radībai neitrālas.

Augšdaugavas novada būvvalde šī gada 25. septembrī izsniegusi atļauju SES izveidei Kalkūnes pagastā, starp Kalkūnes un Strādnieku ielu. Kalkūnes SES teritorijā, kas platības ziņā līdzinās astoņiem futbola laukumiem, tiks izvietoti 24 000 saules paneļu. Šobrīd jau ir sākti teritorijas sagatavošanas darbi, pēc kuriem noritēs SES konstrukciju un kabeļlīniju izbūve. Tam sekos paneļu montāža, elektrostacijas testēšana un nodošana ekspluatācijā. Kalkūnes SES jau šī gada nogalē nodrošinās videi draudzīgu elektrību vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī mazinās atkarību no centrālās energoapgādes.

Arvīds Kucins, Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: “Mēs varam būt gandarīti, ka Augšdaugavas novadā jau šogad tiks uzbūvēta viena no lielākajām saules elektrostacijām Latvijā. Šis zaļās infrastruktūras projekts ir nozīmīgs pienesums Latvijas kopējos centienos panākt enerģētisko neatkarību un samazināt elektroenerģijas ražošanas izmaksas. Videi draudzīgas infrastruktūras attīstība viennozīmīgi ir solis Latvijas enerģētiskās neatkarības spēcināšanā – jo vairāk šādu objektu tiks attīstīts, jo lielāks būs ekonomiskais ieguvums.”

Liela uzmanība gan Kalkūnes SES būvniecības procesā, gan tās darbības laikā tiks pievērsta vides aizsardzībai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai – saules elektrostacijas teritorijā būs dabīga pļava ar īpaši veidotām kukaiņu un dzīvnieku mājvietām, kuru varēs izmantot arī vietējo lauksaimnieku bišu saimes un aitu ganāmpulki.

Kalkūnes SES īpašnieks ir pašmāju investīciju fonds “Merito Sustainable Energy Fund I” (“Merito”), kurš ieceres īstenošanai piesaistījis pieredzējušus ekspertus no uzņēmuma “Saules Energy”. Fonds ir lielākais saules elektrostaciju operators Latvijā – tas jau šogad ir realizējis trīs jaunu SES izbūvi Zilupē, Brenguļos un Inčukalnā ar kopējo jaudu 12,9 MW.  Līdz šī gada nogalei tiks atklātas vēl divas SES dažādos Latvijas reģionos, tostarp Kalkūnes pagastā, ar kopējo jaudu 25 MW, savukārt vēl trīs – 2024. gadā. Astoņas jaunās SES kopumā gadā saražos vismaz 70 000 MWh elektrības, ar zaļo enerģiju apgādājot vairāk nekā 35 000 mājsaimniecību visā Latvijā.

“Merito Sustainable Energy Fund I” kopumā Latvijā investēs 50 miljonus eiro – daļu no projektu realizācijai nepieciešamajiem līdzekļiem ieguldījuši 60 privātie un institucionālie investori, bet daļu finansējuma fonds piesaista kā aizdevumus no bankām. Kalkūnes SES projektā tiks investēti 10 miljoni eiro, no tiem 4,9 miljoni eiro ir Swedbank finansējums.

“Lai veicinātu Latvijas atjaunīgās enerģijas īpatsvaru, esam izvēlējušies projektus, kuri jau tuvākajā nākotnē sāks ražot zaļu un ar laiku arī izdevīgāku elektroenerģiju. Augšdaugavas novada domes izpratne par videi draudzīgas infrastruktūras nozīmi un profesionālais, uz ilgtspēju orientētais darbs ir pamats tam, ka jaunās SES būvniecību varam sākt operatīvi un darbs notiek pēc plāna. Kalkūnes SES tiek attīstīta ar pieslēgumu sadales infrastruktūrai, tādējādi saules elektroenerģiju patērēs vietējie, Augšdaugavas novada iedzīvotāji un uzņēmumi,” stāsta “Saules Energy” valdes priekšsēdētājs Artūrs Plūme.

“Saules Energy” ir Latvijas atjaunīgās enerģijas projektu attīstītājs. Uzņēmuma mērķis ir panākt, lai investīcijas videi draudzīgās tehnoloģijās būtu ienesīgas un kalpotu plašam sabiedrības lokam. Latvijas Bankā reģistrēto alternatīvo ieguldījumu fondu “Merito Sustainable Energy Fund I” pārvalda “Merito Partners” – strauji augošs privātā kapitāla ieguldījumu uzņēmums, kas darbojas Latvijā un tuvākajā reģionā.

Papildu informācija:

Agnese Ruberte

“Merito Partners” komunikācijas konsultante

Tālr. +371 29337759, e-pasts: pr@meritopartners.com

Uzņēmēju ģimene no Saulkrastiem Višķu pagastā jūtas kā savējie