Augšdaugavas novadā ieradušies pirmie bēgļi no Ukrainas

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība ir gatava uzņemt kara bēgļus no Ukrainas. Pašlaik novadā ieradusies 6 cilvēku ģimene Ilūkstē un 3 cilvēki Taborē. Ilūkstē bēgļiem tiks piedāvāts pašvaldības dzīvoklis, savukārt Taborē bēgļi apmetušies pie radiem.

Darbu ar bēgļu uzņemšanu pašvaldībā koordinē šim nolūkam īpaši izveidota komisija. Tās vadītājas vietnieks, pašvaldības tehniskais direktors Valērijs Ļaksa atzīst, ka pašvaldības primārā funkcija ir bēgļu izmitināšana un ēdināšana, reģistrēšana datu bāzē un tālākā koordinēšana, lai saņemtu uzturēšanās atļauju. No pirmās dienas tiek iesaistīts arī sociālais dienests, lai sadarbībā ar Sarkano krustu nodrošinātu visu nepieciešamo. Paralēli tiks risināts jautājums par bēgļu nodarbinātību un bērnu iekārtošanu skolās. 

Augšdaugavas novadā noteiktas divas vietas bēgļu izmitināšanai. Viena no tām ir dienesta viesnīca Višķos, kur var izmitināt 60 cilvēkus, kā arī Silenes skolas dienesta viesnīca ar 20 vietām. Ja būs pieprasījums pēc vairāk vietām, tiks apzinātas novada viesu mājas un izmantoti tukšie pašvaldības dzīvokļi.

Par palīdzības sniegšanas iespējām Augšdaugavas novadā var sazināties ar tehnisko direktoru Valēriju Ļaksu pa tālruni 29159495.

Lai sniegtu palīdzību patvēruma meklētājiem, var izmantot valsts pārvaldes iestāžu izveidoto vienoto palīdzības sistēmu www.ukraine-latvia.com vai informatīvo tālruni 27 380 380,  lai reģistrētos kā palīdzības sniedzēji, piedāvājot izmitināšanas vietas, nodarbinātības iespējas, transporta pakalpojumus, juridisko palīdzību, humāno palīdzību vai cita veida atbalstu.

"Kad viņas satiekas" Kalupē