Atklāts konkurss uz vecākā jurista amatu

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija (reģ.Nr.90009117568)

izsludina atklātu amata konkursu uz

Juridiskās nodaļas vecākā jurista amatu

(amata kods pēc profesiju klasifikatora –2619 01)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Mēnešalga 1250 EUR

Darba vietas adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils.

Darba pamatpienākumi:

 • Veikt de minimis atbalsta uzskaiti Augšdaugavas novada pašvaldībā un informācijas ievadi normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 • Sagatavot publisko tiesību un saimniecisko līgumu projektus, veikt pašvaldības noslēgto līgumu reģistrāciju lietvedības sistēmā;
 • Sagatavot un izskatīt rīkojumu un lēmumu projektus, saistošo noteikumu projektus, sniegt atbildes uz iesniegumiem un vēstulēm un citus dokumentus;
 • Sniegt atzinumus un metodoloģisko palīdzību par tiesiskajiem jautājumiem, kas saistīti ar Izglītības pārvaldes darbu;
 • Pārstāvēt Augšdaugavas novada pašvaldības intereses attiecībā ar valsts, pašvaldības institūcijām, fiziskajām un juridiskajām personām, tai skaitā tiesā.

Prasības kandidātiem

 • 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs 
 • Valsts valodas prasme – C līmeņa 1. pakāpe
 • Spēja brīvi orientēties Latvijas, Eiropas Savienības (Kopienu) un starptautisko tiesību sistēmā
 • Prasme izmantot tiesību avotus un strādāt ar normatīviem aktiem
 • Pašvaldības darbu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana
 • Pieredze darbā ar dokumentiem (iesniegumi, līgumi, administratīvie akti u.c.)
 • Teicamas iemaņas darbā ar datortehniku, prasme strādāt ar informācijas sistēmām
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte pienākumu izpildē, labas komunikāciju prasmes
 • Prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Pieteikuma dokumenti

 • CV  un Motivācijas vēstule
 • Izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

Pieteikumu ar norādi „ Konkursam uz Juridiskās nodaļas vecākā jurista amatu” var iesniegt līdz 2023. gada 31. maijam:

 •    personīgi slēgtā aploksnē Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā;
 • atsūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401;
 • iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi vakances@augsdaugavasnovads.lv

Atbilstošākie pretendenti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401

NOLIKUMS

Mātes dienas ieskaņā