Atceļ papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs

AKTUĀLI

28. aprīlī valdība pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma atcēla no š.g. 7. februāra Latvijā noteiktās papildu bioloģiskās drošības prasības mājputnu turēšanā, kas bija noteiktas ar mērķi mazināt augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem. Viens no profilakses pasākumiem putnu gripas nonākšanai mājputnu ganāmpulkos bija ierobežojumu perioda noteikšana savvaļas putnu migrācijas laikā.

Pirms ierobežojumu atcelšanas Zemkopības ministrija konsultējās ar Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas un Pārtikas un veterinārā dienesta ekspertiem par par savvaļas ūdensputnu migrācijas intensitāti Latvijā un par putnu gripas izplatību Eiropas reģiona valstīs, tostarp ES dalībvalstīs 2020. gada pavasarī ūdensputnu migrācijas laikā. Tā kā Eiropā ziemojošo ūdensputnu (pīles, zosis, gulbji) pamatmasa Latvijā ir atlidojusi vai caurceļojusi un, ņemot vērā, ka nav jauni slimības uzliesmojumi ūdensputnu migrācijas ceļā, pieņemts lēmums atcelt noteiktos papildu biodrošības pasākumus.

Putnu gripa ES dalībvalstīs ārpus Latvijas 2020. gada pavasarī bija skārusi galvenokārt tādas mājputnu sugas kā vistas, zosis, pīles, pērļu vistas un tītarus. Skarto dalībvalstu kompetento iestāžu epidemioloģiskās izmeklēšanas dati liecina, ka vīrusa iespējamais izcelsmes avots ir savvaļas putni. Šajā sezonā bija novērota augstāka vides temperatūra un mazs sniega segas biezums, nekā tas parasti ir skartajos reģionos, tāpēc daudzas savvaļas putnu populācijas nebija migrējušas uz to parastajiem apvidiem dienvidu virzienā, šķērsojot Vidusjūras baseinu. Tādējādi Eiropas valstis, kuras atrodas zemākos platuma grādos tuvu skarto dalībvalstu reģioniem un kurās ir vērienīga mājputnu ražošana, var būt pakļautas lielam putnu gripas riskam.

MK noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

Avots: Zemkopības ministrija

Nekustamo īpašumu un zemes vienību izsoles