Astoņos novada ezeros ielaiž līdaku mazuļus

AKTUĀLI

12. maija Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai uzsākt projekta “Augšdaugavas  novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar līdaku mazuļiem” realizāciju, ar kopējo projekta summu 10 067,20 eiro, no kuriem 7559,84 eiro jeb 89 % piešķir Zivju fonds, 934,36 eiro ir Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējums, bet 1573 eiro projekta līdzfinansējumu nodrošina ezera licencētās makšķerēšanas organizētājs SIA “URI” (līdzfinansējums par Smiļģina ezera papildināšanu ar līdaku mazuļiem).

Kopumā 16. jūnijā astoņos ezeros ielaida 32 000 vienvasaras līdaku mazuļus: Bruņu ezerā (Skrudalienas pag.) – 4000 gab., Sila ezerā (Skrudalienas pag.) – 4500 gab., Mazajā Kolupa ezerā (Kalupes pag.) – 5000 gab., Boltazara ezerā (Vaboles pag.) – 1000 gab., Koša ezerā (Līksnas  pag.) – 2000 gab., Šenheidas ezerā (Skrudalienas pag.) - 7000 gab., Smiļģinu ezerā, (Skrudalienas pag.) - 5000 gab. un Lielajā Ilgas ezerā (Medumu pag.) - 3500 gab.

Nāc un izbaudi Saulgriežu maģiju Juzefovas parkā