Ar ES atbalstu izveidotajā rūpniecības teritorijā Randenē notiek aktīva ražošana

AKTUĀLI

2018. gada maijā Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Randenes ciemā, Dārza ielā 57 tika nodota ekspluatācijā vieglās rūpniecības ražošanas teritorija ar ēku kopējo platību ap 1000 m2.

Šis projekts Daugavpils novada teritorijā ir pirmais ražošanas objekts, kurš tika realizēts izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu uzņēmējdarbības attīstīšanai. Projekts tapis sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, lai, sakārtojot publisko infrastruktūru, tiktu sniegts atbalsts uzņēmējdarbībai un rastos jaunas darba vietas.

Jaunizveidotā ražošanas teritorija tika aprīkota ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām – elektroapgādi, siltumapgādi, ūdensapgādi, laukumu ar cieto segumu. Uzbūvētā ražošanas teritorija sastāv no ražošanas, tehniskajām un biroja telpām 652,70 m2 platībā un noliktavas telpām 345,40 m2 platībā.

Patlaban šajā teritorijā darbojas uzņēmums SIA ”Lattex D”, kura abi ražošanas cehi ražo līdz 600 vienībām dažādas produkcijas, no tiem Randenes cehā līdz 150 vienībām dienā.

Darba apstākļi

Arī darba apstākļi šeit tiek uzturēti augstā līmenī – ir pieejama aprīkota ēdamistaba (atpūtas telpa), ģērbtuve un duša. Visi darbinieki strādā oficiāli, tiek maksāti visi nodokļi. Kompānija saviem darbiniekiem piedāvā arī medicīnisko apdrošināšanu.

Pamatā uzņēmumā strādā vietējie (Randenes) iedzīvotāji, bet ir arī darbinieki, kas mēro ceļu no Ilūkstes. Potenciālajiem jauniem darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā, uzņēmums ir gatavs izpalīdzēt ar dzīvokļu jautājuma atrisināšanu, jo Randenē esot pietiekami daudz brīvo dzīvokļu. Pats Randenes ciemats ir labi piemērots dzīvošanai – tas atrodas skaistā vietā, darbojas vietējais veikals, tuvumā izremontēti pievedceļi un neliels attālums līdz Daugavpilij.

Ražošanas aprīkojums un produkcijas kvalitāte

Šūšanas cehā Randenē tiek ražotas bērnu virsjakas, ko ražo ar mūsdienīgu aprīkojumu. Pati ēka ir aprīkota ar modernu apkures un ventilācijas sistēmu, liftu, kā arī piebraukšanas rampu ērtai produkcijas iekraušanai/izkraušanai.

Katrai produkcijas vienībai tiek pārbaudīta kvalitāte. Uzņēmumā tā ir atsevišķa vakance – ražošanas kontrolieris – cilvēks, kurš pastāvīgi seko tam, lai nerastos defekti. Brāķa gadījumā, produkcija tiek atgriezta pārstrādei. Uzņēmumā ik pa laikam pielieto arī starpoperacionālo kontroli. Tā ir nepieciešama, lai pārbaudīt darbinieku atsevišķo ražošanas posmu darba kvalitāti sarežģītākiem pasūtījumiem (specializētajām jakām, kombinezoniem u.c.)

Darbaroku piesaiste un jaunu partneru meklēšana

Pēc uzņēmuma vadības teiktā, ja potenciāls darbinieks ir gatavs strādāt, tad uzņēmums gatavs iet tam pretī. No savas puses uzņēmums nodrošina apmācību, labus darba apstākļus un visas sociālās garantijas. Jauno darbaroku piesaiste notiek pastāvīgi. Uzņēmuma darbinieku skaits ir tuvu 30 cilvēkiem, ko uzņēmums plāno arī sasniegt, jo tas tika paredzēts ES projekta realizācijas nosacījumos.

SIA ”Lattex D” bija pirmais Daugavpils novadā, kurš ārkārtējās situācijas apstākļos sāka ražot maskas. Liels pieprasījums pēc tām ir saglabājies līdz šai dienai, un patlaban uzņēmums saņēmis pirmo pasūtījumu no Somijas, kas apliecina uzņēmuma ražotās produkcijas kvalitāti.

Jauni partneri tiek meklēti Randenes cehā ražotai produkcijai, jo uzņēmums vēlas paplašināties, kaut gan arī tagad Randenē tapusī produkcija tiek pārdota visā pasaulē.

Potenciāliem sadarbības partneriem uzņēmums piedāvā eksperimentālos gabalus, proti, tiek saražots eksperimentāls produkts, ar mērķi parādīt uzņēmuma spēju veikt konkrētā pasūtījuma/produkta saražošanu.

Minētā teritorija izveidota realizējot 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, trešā atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” sadarbības  projektu  Nr. 5.6.2.0/17/I/003  ”Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta”. Autors un foto: Dainis Bitiņš

Kā pieteikties atbalstam ārkārtējās situācijas laikā