Apvienotā finanšu komitejas sēde

AKTUĀLI

16. martā plkst. 9.00 notiks Augšdaugavas novada pašvaldības domes Apvienotā finanšu komitejas sēde.

APVIENOTĀS FINANŠU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2023.gada 16.martā  Plkst.  9.00 

Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Ziņotājs
 1.Par Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu vidējā termiņa attīstības plāna 2023.-2025.gadam apstiprināšanuRaimonds Užulis – Inženiertehniskās nodaļas transporta tīklu inženieris
 2.Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktualizācijuOlga Lukaševiča – Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāja
 3.Saistošie noteikumi “Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2023.gadam”  Irēna Timšāne – Finanšu pārvaldes vadītāja

 Finanšu komitejas priekšsēdētājs Arvīds Kucins

Visi Vaboles vidusskolas skolēni ir apmeklējuši Daugavpils inovāciju centru