Apstiprinātas novada izglītības iestāžu skolēnu uzturēšanas izmaksas

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē pieņemts lēmums par novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas izmaksām gadā pamata, vispārējās vidējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs. Skolēnu uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas pašvaldību savstarpēos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Uz gada sākumu skolēnu uzturēšanas izmaksas ir augušas. Galvenokārt tas saistīts ar pašvaldības izdevumu palielināšanos pedagogu algām un 1.—4. klašu skolēnu brīvpusdienām.   

Viena skolēna izmaksas mēnesī novadā svārstās no 70 līdz 248 eiro. Vismazākās skolēnu uzturēšanas izmaksas ir vidusskolās, jo tajās tradicionāli ir lielāks skolēnu skaits. Sventes vidusskolā tie ir 70,62 eiro mēnesī, Špoģu vidusskolā – 76,69 eiro, Zemgales vidusskolā –  83,12 eiro, Salienas vidusskolā – 87,46 eiro un Vaboles vidusskolā – 129,19 eiro mēnesī.

Dārgāka skolēnu uzturēšana ir pamatskolās. Vismazākās izmaksas uz vienu skolēnu ir Lāču pamatskolā ar 102,69 eiro mēnesī, tai seko Laucesas pamatskola ar 113,84 eiro mēnesī, Naujenes pamatskola ar 127,16 eiro mēnesī, Randenes pamatskola – 140,94 eiro, Biķernieku pamatskola – 145,57 eiro, Kalupes pamatskola – 159,55 eiro. Visaugstākās izmaksas pamatskolu grupā ir Medumu pamatskolā, kas ir 248,48 eiro mēnesī uz vienu skolēnu un Silenes pamatskolā, kur viens skolēns izmaksā 191,90 eiro.

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” viens audzēknis mēnesī izmaksā 155,87 eiro, savukārt Nīcgales PII “Sprīdītis” – 225,81 eiro.

Jāapseko un jāsakopj meliorācijas sistēmas