Apstiprina novada izglītības iestāžu skolēnu uzturēšanas izmaksas

AKTUĀLI

Viena skolēna izmaksas Daugavpils novada skolās mēnesī svārstās no 61 līdz 175 eiro. Vismazākās skolēnu uzturēšanas izmaksas ir vidusskolās, jo tajās tradicionāli ir lielāks skolēnu skaits. Sventes vidusskolā tie ir 61,67 eiro mēnesī, Špoģu vidusskolā - 66,14 eiro, Zemgales vidusskolā – 68,06 eiro, Salienas vidusskolā – 81,04 eiro un Vaboles vidusskolā – 114,07 eiro mēnesī.

Dārgāka skolēnu uzturēšana ir pamatskolās. Vismazākās izmaksas uz vienu skolēnu ir Lāču pamatskolā ar 94,57 eiro mēnesī, tai seko Laucesas pamatskola ar 104,53 eiro mēnesī, Randenes pamatskola – 106,73 eiro, Naujenes pamatskola ar 107,72 eiro mēnesī, Biķernieku pamatskola – 114,48 eiro, Kalupes pamatskola – 128,47 eiro. Visaugstākās izmaksas pamatskolu grupā ir Medumu pamatskolā, kas ir 165,75 eiro mēnesī uz vienu skolēnu un Silenes pamatskolā, kur viens skolēns izmaksā 175, 03 eiro. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” viens audzēknis mēnesī izmaksā 136,52 eiro, savukārt Nīcgales PII “Sprīdītis” – 154,92 eiro.

Savstarpējos norēķinos Daugavpils novads 2018. gadā citām pašvaldībām par savu bērnu izglītošanu mācību iestādēs plāno samaksāt 655 tūkst. eiro, turpretī paredzams, ka citas pašvaldības Daugavpils novada pašvaldības budžetā ieskaitīs aptuveni 225 000 eiro.

Līdz šī gada oktobrim Daugavpils novada dome par savu bērnu izglītošanos Daugavpilī ir samaksājusi jau 483 tūkst. eiro. Lielākās summas Daugavpils novads iemaksāja kaimiņu pašvaldību budžetos – Līvāniem, Ilūkstei un Krāslavai, tomēr lielākā summa – 423 985 eiro – tika novirzīta Daugavpils pilsētas domei. Savukārt Preiļu, Krāslavas, Ilūkstes, Aglonas novadu un Rīgas pilsētas pašvaldības visvairāk norēķinājušās par Daugavpils novada skolās izglītojamajiem. Daugavpils pilsēta gada laikā ir ieskaitījusi novadam 119 017 eiro.

Rakstu krājuma “Daugavpils novads: vietas vērtība” atvēršanas svētki