Apmeklētāju pieņemšana notiek attālināti

AKTUĀLI

Sakarā ar to atcelti visi publiskie pasākumi Daugavpils novadā.

Pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un domes struktūrvienību pakalpojumi iedzīvotājiem tiek sniegti attālināti.

Daugavpils novada domes foajē 1. stāvā ir pieejamas dažādas iesniegumu un pieteikumu veidlapas, ko var uz vietas aizpildīt un atstāt turpat novietotajā urnā.

Vairāk informācijas par pašvaldības struktūrvienību darbu ar apmēklētajiem ārkārtējas situācijas laikā un citas aktualitātes saistībā ar COVID-19: https://www.daugavpilsnovads.lv/aktuala-informacija-par-covid-19/ 

Dzimtsarakstu nodaļas darbs ārkārtējas situācijas laikā