Anna Jegorova — labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019

AKTUĀLI

Ievērojot tradīcijas, jau septīto gadu Labklājības ministrija rīkoja konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019”. Konkursa mērķis bija apzināt sociālos darbiniekus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi.
Labklājības ministrijas izveidota konkursa žūrijas komisija izvērtēja saņemtos pieteikumus un labākos no pretendentiem nominācijās “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019”, “Labākais sociālais darbinieks 2019”, “Gada notikums sociālajā darbā 2019” izvirzīja tālākai iedzīvotāju balsošanai. Tā no 2. līdz 31. janvārim tika organizēta Labklājības ministrijas mājas lapā.
2020. gada februāra sākumā konkursa žūrijas komisija apkopoja iedzīvotāju balsojuma rezultātus un lēma par konkursa uzvarētājiem nominācijās “Gada notikums sociālajā darbā 2019” (iedzīvotāju balsošanai tika izvirzīti divi pretendenti), “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019” (iedzīvotāju balsošanai tika izvirzīti pieci pretendenti),  “Labākais sociālais darbinieks 2019” (iedzīvotāju balsošanai tika izvirzīti pieci pretendenti). Par katru pretendentu žūrijas komisijas un iedzīvotāju balsojums nominācijās veidoja vienlīdzīgus 50% no kopējā punktu skaita. Tagad konkursa balvas saņemšanai ir izvirzīts viens uzvarētājs ar visaugstāko punktu skaitu katrā no nominācijām.
Nominācijā “Gada notikums sociālajā darbā 2019” visaugstāko punktu skaitu saņēmusi Jaunjelgavas novada dome ar pieteikumu par grupu dzīvokļu un pansijas izveidi Vīgantes pamatskolā.
Nominācijā “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019” visaugstāko punktu skaitu saņēmusi Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.
Nominācijā “Labākais sociālais darbinieks 2019” visaugstāko punktu skaitu saņēmusi nodibinājuma “Zantes ģimenes atbalsta centrs” sociālo gadījumu vadītāja Elita Šmelde.
Papildus iepriekšminētajam atbilstoši žūrijas lēmumam balvu nominācijā “Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2019” saņems Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja vietniece Ilze Fārneste.
Konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji iekļauti konkursa žūrijas komisijas sastāvā.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 20. martā plkst.16:00 Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.

Avots: Labklājības ministrija

Svētku koncerts Kalkūnē