Angelina Šnitko saņēma Simtgades izcilības stipendiju

AKTUĀLI

Špoģu vidusskolas audzēkne Angelina Šnitko ir saņēmusi Ministru prezidenta Pateicības rakstu ”par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem”, kā arī Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegto Simtgades izcilības pateicību un naudas balvu.

Arī šogad Latvijas vidējās izglītības iestādēm tika dota iespēja izvirzīt vienu šā mācību gada absolventu Latvijas Simtgades stipendijas saņemšanai. Katras skolas izvirzītais skolēns saņem vienreizēju stipendiju 500 eiro apmērā.

Meitene ir 12. klases absolvente, Špoģu vidusskolā mācās no pirmās klases. Vidējā atzīme mācību priekšmetos pabeidzot skolu -  9,68 balles. Kā atzīst skolas vadība viņas sekmes ir bijušas teicamas un izcilas visos mācību gados. Skolnieci raksturo kā uzcītīgu, atbildīgu, apzinīgu, patstāvīgu un ieinteresētu personību. Viņas interešu loks ir plašs, kā arī daudzpusīgs ir nodarbju loks ar kurām meitene aizraujas. Angelinai vislabāk padodas četri priekšmeti - bioloģija, vizuālā māksla, literatūra un matemātika. Meitenei ir attīstīta loģiskā domāšana, radošums, kā arī spēja saskatīt kopsakarības un prasme pētīt, secināt, apkopot informāciju. Skolas audzēkne jau kopš mazākajām klasēm regulāri iesaistījās dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs.

Pamatskolas posmā Angelina trīs gadus piedalījās vizuālās mākslas olimpiādēs un Daugavpils novadā guva godalgotas vietas. Vidusskolā 10. klasē bioloģijas olimpiādē bija labākais rezultāts novadā, 11. klasē 3. vieta bioloģijas olimpiādē un atzinība latviešu valodas olimpiādes novada 2. posmā, 12. klasē 3. vieta bioloģijas olimpiādē, 2. vieta ekonomikas olimpiādē, 2. vieta latviešu valodas olimpiādē. Neatlaidīgais darbs vainagojās ar izcilu rezultātu – 2. pakāpes diplomu Valsts 46. latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Ministru prezidenta Pateicības raksts, kā arī Finanšu un Izglītības un zinātnes ministrijas Simtgades stipendijas apliecinājums

Viena no svarīgākajām lietām jaunietei ir viņas ģimene, un skolniece ir pētījusi dzimtas koku, noskaidroja savu senču migrācijas karti, kā arī izveidojusi par šo tematu zinātniski pētniecisko darbu, kuru veiksmīgi aizstāvēja novadā. Absolvente visu vidusskolas laiku aktīvi darbojās skolēnu Pašpārvaldē, regulāri piedalījās novada jauniešu erudītu konkursos, kuros ieguva godalgotas vietas. Viņa nodarbojās ar brīvprātīgo darbu Maļinovas pagastā (12.04.17-15.12.17 53 stundas; 08.01.17.-16.10.17 63 stundas).

Jauniete arī organizēja un vadīja dažādus pasākumus, iejutās skaņu operatora lomā, rakstīja scenārijus bērnu svētkiem, veidoja radošās darbnīcas, dekorus pagasta svētkiem, kā arī Ziemassvētku pasākumiem. Absolvente no 2014. gada dejo Maļinovas pagasta jauniešu deju kolektīvā “Druvāni,” kura sastāvā piedalījās divos Latgales deju svētkos, dažādos reģiona sadančos, pagasta svētkos, kā arī Maļinovas pagastā Angelina vadīja Baltā galdauta svētkus. Kā atzīst skolas absolvente emocionālākais notikums piedzīvots kopā ar deju kolektīvu XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 2018. gadā. Jaunu pieredzi jauniete guva Starptautiskajā deju festivālā Polijā “Lobeska Baba Wielkanocna XV,” pārvedot mājās augstākās pakāpes diplomu.

Vadot Zinību dienas pasākumu

2018. un 2019. gadā Angelina, kā komandas kapteine, ar Špoģu vidusskolas komandu piedalījās “Latvijas Sarkanā krusta” rīkotajās pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās Daugavpils un Ilūkstes novadā un ieguva 1. vietu, tāpēc pārstāvēja novadu valsts mērogā. Jauniete vairākus gadus ir dziedājusi Špoģu vidusskolas korī, kā arī skolas ansambļos un Višķu pagasta jauniešu korī “Vivo.” Kopā ar šo kori Angelina uzstājās Daugavpils novada talantu konkursā “Zibsnis,” kur tika iegūta 2. vieta. Koris atbalsta nozīmīgākos pagasta pasākumus un ar īpašu sniegumu iepriecināja Latvijas Proklamēšanas svētku koncertā Višķos.

Angelina arī atbalsta sporta aktivitātes. Īpaši saistoša ir sportošana kopā ar ģimeni, piemēram, Mednieku sporta sacensībās pagastā (2019). Absolvente piedalījās dažādās sporta sacensībās kopā ar skolas komandu: ZZ čempionātā, Olimpiskajā dienā, veiksmīgi startēja stafešu sacensībās novadā. Tā kā jauniete ir gan radoša, gan oriģināla, gan analītiski domājoša, viņa ir veiksmīgi piedalījusies un sasniegusi labus rezultātus visdažādākajos projektos. Angelina Šnitko darbojās starptautiskajā projektā “Bonus LT – LV,” kurš aizsākās Daugavpils Universitātē un turpinājās kā projekts” Ready for business,” arī “TECHNORAMA” 2018 Kauņas universitātē. Ar lepnumu prezentēja savu pagastu IAC projektā “PĒTIET.RĀDIET.UZZINIET.” Angelina Špoģu vidusskolas un novada vārdu ar lepnumu ir nesusi Latvijā un arī ārpus tās. Bez viņas līdzdalības un vadīšanas nenotiek neviens skolas pasākums. Viņa divus gadus ir vadījusi izlaidumus un Zinību dienu, arī Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākums Špoģu vidusskolā (2019). Jauniete organizēja, rakstīja scenāriju un vadīja pasākumu “Mis un Misters Špoģi 2019” un 2020. gadā Skolotāju dienu. Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” jauniete vadīja vienu no “Latvijai 100” pasākumiem, kurā sumināja labākos skolēnus, tanī skaitā arī Angelinu. Viņa 2019. gadā ir ieguvusi Špoģu vidusskolas titulu ‘’Gada skolēns”.

Jaunietei 12. klases izlaidumā pasniegtais apbalvojums GADA SKOLĒNS 2019./2020.m.g.

Angelina Šnitko aktīvi līdzdarbojas skolas un dažādu pagastu, arī novada dzīvē, teicami mācās un gūst ļoti labus panākumus dažādās olimpiādēs. Skola atzīst, ka tās audzēkne ir īsts ”Latvijas dzintargrauds”.

Vērienīgais stipendiju projekts Latvijas vidusskolu absolventiem tika atklāts, sagaidot Latvijas simtgadi. 2018. gadā stipendiju 500 eiro apmērā saņēma 347 spožākie vidējo mācību iestāžu absolventi. Savukārt pagājušajā gadā tika sveikti 356 stipendiāti.

"Līdz šim pavadītais laiks skolā ir devis iespēju gan apgūt zinības, gan sportot, izpausties mākslinieciski un būt sabiedriski aktīviem. Šobrīd piedzīvojam sarežģītu, nenoteiktības un izaicinājumu pilnu laiku. Tāds tas ir arī skolēniem, kam jāspēj pielāgoties, lai mācību un saziņas procesu veiksmīgi īstenotu attālināti. Šodienas izaicinājumi papildus pierāda skolēnu neatlaidību, daudzpusību un radošumu. Tieši šīs skolu absolventu īpašības vēlamies īpaši izcelt un novērtēt ar stipendijas palīdzību," norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Saskaņā ar stipendijas nolikumu katras Latvijas vidējās izglītības iestādes izlaiduma klašu viens skolēns var saņemt šo stipendiju. To piešķir par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.

Informāciju apkopoja: Dainis Bitiņš

Skolēni strādās arī šovasar