Aktīvs un lietderīgs vasaras laiks projektu konkursā “Attīsti sevi”

AKTUĀLI

Pateicoties Augšdaugavas novada pašvaldības domes atbalstam, šovasar novada jauniešiem tika organizētas vairākas aktivitātes, kur viņi varēja iegūt dažādas iemaņas un prasmes, apgūt jaunas zināšanas un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Arī šogad tika atbalstītas 5 idejas un biedrības ieguva finansējumu savu ideju realizēšanai.

1.Projektu “NEONA NEDĒĻĀS 2022”  realizēja biedrība "Medumu cerība" sadarbībā ar Medumu Tautas namu un tas palīdzēja jauniešiem vairāk pakomunicēt, darboties komandā, iegūt jaunas prasmes, satikt radošus, interesentus un talantīgus cilvēkus, pamēģināt sevi jaunā darbības jomā! Divas nedēļas tika pavadītas kopā ar jauniešiem. Visi zīmēja, veidoja, gatavoja, pozēja un galu galā pāradīja savu veikumu 29. jūlija diskotēkā! Jaunieši dāvināja neona aproces visiem klātesošiem. Tika izdomātas un izspēlētas jautrās spēles.  Zāle pārsteidza ar savu izskatu, kā arī jaunieši izskatījās ļoti koši savos izkrāsotajos T-kreklos.  Projekta laikā jauniešiem tika organizēta fotosessija, kopā ar profesionālu fotogrāfu. Pasākuma laikā bija iespēja iepazīties ar neona izstādi, kurā jaunieši piedālījas iepriekš. No katra portreta vērās jautras, priecīgas acis. Īpaši gaidīti šajā vakarā bija saldumi – spilgti, garšīgi un sulīgi, kas tika  ātri apēsti, bet pietika visiem.

2.Līksnas Muižas parkā  biedrība “Līksnas jauniešu kopiena” organizēja dienas nometni Augšdaugavas novada jauniešiem “Emociju laboratorija”. “Emociju laboratorijas” galvenais mērķis bija sniegt jauniešiem zināšanas par stresa vadību, informatīvi iepazīstinot dalībniekus ar praktiski pielietojamām metodēm, kuras atbrīvo no stresa, attīsta prasmi pārvarēt grūtības, motivē jauniem mērķiem un veicina saliedēšanos ar vienaudžiem. Dienas nometnes pirmajā dienā jaunieši kopā ar personīgās izaugsmes treneri Ievu Johansson strādāja pie savas motivācijas, smēlās iedvesmu un mācījās sadarboties. Jaunieši paplašināja savu redzesloku un ieguva vērtīgas zināšanas savu mērķus vieglākai sasniegšanai. Otrā nometnes diena sākās ar ēterisko eļļu smaržu un sarunām par emocijām kopā ar emotologi Jutu Kukjāni. Nodarbības laikā mierīgā, neformālā gaisotnē dabas ielenkumā jaunieši ļāvās nelielai meditācijai un sarunām par to kā saprast savas emocijas. Dienas otrās daļas vieslektore, drāmas terapeite Inga Leone lika dalībniekiem mazliet izkustēties caur lomu spēlēm un teātra tehnikām mācoties atvērties, sadarboties un uzticēties. Nometnes trešajā dienā jaunieši piedalījās radošajās darbnīcās, kuru laikā gleznoja uz vinila platēm un veidoja piekariņus, kurus varēja paturēt sev kā piemiņu no šīs nometnes. Dienas nometnes aizraujošākā izklaide bija supošana ar SUP dēļiem pa Līksnas lielo dīķi. “Emociju laboratorija” noslēdzās ar kopīgu pasēdēšanu, kuras laikā dalībnieki varēja našķoties ar  projekta sponsora “Latvijas Maiznieks” sagādātajām saldajām vafelēm. Visas aktivitātes nometnes laikā pavadīja lielisks, vasarīgs laiks, kurš ļāva vēl labāk izbaudīt kopā pavadīto laiku.

3. Biedrība “Silenes stariņi” organizēja projektu “Dari un iegūsti to, ko vēlies”. Jauniešiem tika piedāvātas vairākas aktivitātes, sporta sacensības, diskusijas, braucieni. Projekta ietvaros tika organizēts hakatons ”Ideju nakts”, kas ļāva jauniešiem kā iepazīties, tā arī apmainīties ar pieredzi, jaunām idejām projektu veidošanai, apvienojot līdzīgi domājošus cilvēkus un rezultātā izveidot jaunus kopīgus projektus. Pasākums ilgas14 stundas  no 19.00 vakara līdz 9.00 rīta, tajā   piedalījās 32 Skrudalienas, Salienas, Tabore pagastu jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Hakatona laikā jauniešiem radās priekšstats par projekta rakstīšanu, viņi saprata no kā radās projekta ideja un kur jāmeklē projektu nolikumus. Jaunieši iepazinās ar projekta pieteikuma dalām un  to aizpildīšanas pamatprincipiem, mēģina sagatavot tāmes, saskaņot tās ar projekta nolikumu, iemācas plānot resursus un attiecināmas izmaksas,  saprata, ka piesaistīt pašfinansējumu un investorus. Jaunieši, kuri vēlas atpūsties, varēja izmantot atpūtas telpās un pat pagulēt. Bet šo iespēju viņi izmantoja tikai no rīta un  mēs varam tikai apskaust jauniešu izturībai un jautrībai. Projekta gaita, izmantojot jaunus paņēmienus un problēmu risināšanas metodes, jaunieši tika veicināti būt aktīvam, lietderīgi pavadīt brīvu laiku, iegūt jaunas zināšanas, lai uzlabot savu dzīvi, radīt tajā labas pārmaiņas. Projekta idejas, kuras tika izstrādātas hakatona laikā,  tiks ņemtas vērā, kad biedrība piedalīsies nākošā projekta konkursā. Projekta rezultātā tika atlasīti līderi, ar kuriem tālāk tiks veikts individuālais darbs projektu rakstīšanā. Tas veicinās vairāku jauniešu iesaistīšanos projekta aktivitātēs un palielinās sabiedrības informētību par projekta aktualitātēm.

4. Biedrība “Demenes stariņi” organizēja  vasaras brīvā laika aktivitātes jauniešiem ”Spēka un sporta dienas”. Projekta galvenais mērķis: rosināt jauniešus domāt par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī apzināties labas fiziskās formas ikdienas dzīvē, stiprināt jauniešu uzņēmību, realizējot neformālās mācīšanas aktivitātes, kas pilnveidos viņu personību un vispusīgu attīstību, veicinās jauniešu piederīguma sajūtu, tādējādi popularizējot aktīvu dzīvesveidu un radot labvēlīgus apstākļus jauniešu līdzdalībai sociālajos un organizācijas procesos. Projekta aktivitāšu plānā ietilpa dažādas sportiskās aktivitātes, pārgajiens, piedzīvojuma diena kopā ar sporta trasi “Tarzāns” un dažādas aktivitātes jauniešu saliedēšanai un aktivizēšanai.

5.  Biedrība “Savai skolai Vabolē” organizēja dienas nometnes “Izdzīvošanas skola”, kura galvenais mērķis ir četru dienu garumā iepazīstināt jauniešus ar jaunsardzes un Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas darbību. Dienas nometnes pirmajās divās dienās jaunsardzes instruktors Andris Dudels iepazīstināja jauniešus ar jaunsardzes darbību un pasniedza teorētiskās nodarbības par pamata prasmēm izdzīvošanai dabā. Savukārt otrajā dienā jaunieši devās pārgājienā pa Vaboles pagasta teritoriju un praktiski pielietoja visas iegūtās zināšanas. Dienas nometnes trešajā dienā jauniešus ar Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas darbību iepazīstināja Vaboles 45. gaidu vienības vadītāja Ingrīda Litiņa. Dienas nometnes dalībnieki tika iepazīstināti ar gaidismu un tā darbību. Gaidas sagatavoja orientēšanās spēli, šķēršļu joslu un citas aktivitātes dienas nometnes dalībniekiem. Ceturtajā dienā notika nometnes noslēgums, kur jaunieši pārrunāja iegūtās zināšanas, izvērtēja savas prasmes darboties dabā un tika pasniegti apliecinājumi par dalību nometnē.

Liels paldies visiem aktivitāšu dalīdniekiem par aktīvu iesaistīšanos. Īpašs paldies projektu vadītājiem Zanei Ozolai, Anitai Drozdovai, Sofijai Molei, Līgai Vaiderei, Jolantai Morozovai par projektu aktivitāšu organizēšanu, aktīva un lietderīga dzīvesveida popularizēšanu novada jauniešu vidū!

Informācijai:
Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu daļas vadītāja
Olesja Ņikitina
olesja.nikitina@augsdaugavasnovads.lv

Kalupes senioru ceļojums