Aizvadīti Naujenes pagasta svētki

AKTUĀLI

Šogad “Tikāmies Kraujā!”, burvīgā Naujenes pagasta ciemā, kur  rudenī smaržo pēc āboliem un blakus plūst Daugava. Svētkos uzmanību vērsām tieši Kraujas ciemam, tā vēsturei un, protams, Kraujas iedzīvotājiem. Arī šogad ar prieku sveicām jaundzimušos naujeniešus. Visas dienas garumā tika piedāvātas aktivitātes dažāda vecuma apmeklētājiem, svētku laikā varēja apmeklēt prieka terapijas telti, uzspēlēt dažādas interesantas spēles, darboties darbnīcās, uzēst īpašu, mednieku gatavotu, zupu, izdejoties un daudz, daudz ko citu… un galvenais, apzināties, cik daudz talantīgu cilvēku ir mums apkārt – mākslinieki, dzejnieki, mūziķi, dejotāji, savu lietu meistari – strādīgi cilvēki!

Paldies sakām:

Naujenes novadpētniecības muzeja kolektīvam, kas sagatavoja izstādi par Kraujas vēsturi “Kraujā pie Daugavas”; Naujenes tautas bibliotēkas kolektīvam par svētku apmeklētāju iepazīstināšanu ar Kraujas dzejniekiem un māksliniekiem gan caur tikšanām, gan darbnīcām; SIA “Meliors Krauja” – par atbalstu un tehnikas nodrošināšanu izstādei,  Naujenes Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam par orķestra burvīgo skanējumu caur visai Kraujai un audzēkņu izdomu, nodrošinot modes skati; Naujenes mednieku kolektīvam par iepazīstināšanu ar mednieka vaļasprieku un ciemiņu pacienāšanu ar garšīgu zupu; SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” par uzdrīkstēšanos un ēkas sienas nodošanu grafiti mākslinieka ziņā; Tatjanai Čuprovai par mākslinieka talantu atklāšanu ciemiņiem; Valdim Grebežam par putniem, kuri visu svētku laiku lidoja katra apmeklētāja rokā; Kraujas dakterītei Ivetai Čivkulei par prieka terapijas seansu; Sandrim Šedim un Antonam Igoņinam par “pavisam godīgām” armvrestlinga sacensībām; Viktorijai Baranovskai par dejotprieku, kas tika atraisīts daudzos apmeklētājos un vakara koncerta noskaņas radīšanu; Aivaram Nitišam par nekad neatteikšanos palīdzēt ar dažādiem sīkumiem; Nikolajam Ignatjevam (grafiti māksliniekam) par Kraujas ciema modernizēšanu un izdaiļošanu ne tikai uz papīra, bet arī uz sienas; Anitai Jasinskai par vakara noskaņas radīšanu Kraujas ciemā; Antoņinai Rudānei par gleznošanas prasmes pasniegšanu apmeklētājiem; Aleksandram Muižniekam par smalkiem un skaistiem koka darinājumiem; Stepanidai Miloševičai par bērnu “aizvešan” pasaku pasaulē; Austrai Susejai un Olgai Pankovai par palīdzību pasākuma norisēs; Inesei Minovai par skaistiem tomātiem un interesantiem stāstiem par tiem; Antonam Somam par “sava pirksta pielikšanu” Kraujas ciema tapšanā; Ingai Zeilei un folkloras kopai “Rūžeņa” par Naujenes nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm; Tatjanai Zvicevičai un bērnu vokālajam ansamblim “Odziņas” par ļoti mīlīgo uzstāšanos koncerta laikā; Antrai Dombrovskai un tautas deju kolektīvam “Dveina” par raitiem deju soļiem un izdomu; Diānai Laizānei un Līksnas pagasta kultūras nama sieviešu vokālajam ansamblim “Elēģija” par parka ieskandināšanu svētkos; burvīgās balss īpašniecei NATALI KOTON un instrumentālajam ansamblim “DIVERTISMENTS”.

Paldies visiem iedzīvotājiem un ciemiņiem, kas izvēlējas savu brīvo laiku pavadīt Kraujā un svinēt svētkus kopā ar mums!!

Svētki tika iemūžināti fotogrāfijās, ielūkojies foto galerijā!

Svētki tika organizēti ar Augšdaugavas novada finansiālo un Naujenes pagasta pārvaldes atbalstu.

Naujenes kultūras centrs,
Muzeja iela 6, Lociki
www.facebook.com/NAUJENESKC
Tālrunis uzziņām 654 74268

Anetes Aizbaltes gleznu personālizstāde