Aicinām piedalīties vebināros!

AKTUĀLI

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra šonedēļ attālināti rīko vairākus informatīvos seminārus par projektu pieteikumu sagatavošanu vairākās programmās.

18. martā plkst. 13.00 notiks vebinārs par Solidaritātes projektiem, kuru vadīs JSPA eksperte Madara Ērgle. Verbināra ietvaros būs iespēja uzzināt, kas ir Solidaritātes projekti programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros un kādi ir Solidaritātes projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumi, to struktūra, kvalitātes kritēriji un finansēšanas modelis. Lai piedalītos vebinārā, dodies uz šo saiti.

Solidaritātes projektus iniciē, izstrādā un īsteno jaunieši (18 – 30 gadi) vismaz 5 cilvēku komandā, kopīgi risinot vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus. Daži piemēri tematiem, kas aktualizēti apstiprinātajos Solidaritātes projektos Latvijā - palīdzības sniegšana un iesaistošu aktivitāšu nodrošināšana novada vientuļajiem senioriem, bezatkritumu dzīvesveida popularizēšana pilsētas iedzīvotāju vidū, diskusijas jauniešiem par neiecietības un aizspriedumu mazināšanu pret dažādām sabiedrības grupām u.c.

19. martā plkst. 11.00 aicinām biedrību un nodibinājumu pārstāvjus skatīt vebināru par Jaunatnes politikas valsts programmas atklātā projektu konkursa "Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību" projektu iesniegumu sagatavošanu, to iesniegšanas kārtību, atbalstāmajām aktivitātēm un citu ar projektu konkursu saistīto informāciju. Aicinām izmantot iespēju uzdot sev interesējošos jautājumus vebināra laikā. Vebināru vadīs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinators Jānis Drigins. Iepriekšēja reģistrācija (šeit).

20. martā plkst. 11.00 norisināsies vebinārs jaunatnes organizācijām, kas reģistrētas jaunatnes organizāciju sarakstā par Jaunatnes politikas valsts programmas atklāto projektu konkursu "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai".

Tajā varēs uzzināt:

  • par konkursā atbalstāmajām aktivitātēm un citiem konkursa nosacījumiem;
  • projekta iesniegšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu.

Aicinām izmantot iespēju uzdot sev interesējošos jautājumus vebināra laikā. Vebināru vadīs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinators Jānis Drigins. Iepriekšēja reģistrācija (šeit). 

 

Milāna Loča

Jaunatnes projektu koordinatore

 

Atgādinājums par aprobežojumiem aizsargjoslās